О ИЗЛОЖБИ

Изложба art+science+makers
Експеримент, стварање и технологија

У људској природи је да посматра, истражује, испитује, испробава и ствара – да експериментише.

Одувек смо покушавали да разумемо и опишемо свет око себе и да се тако што више приближимо стварности. Један од приступа у том процесу је експеримент, којим проверавамо да ли се свет око нас понаша у складу са тренутним схватањима и теоријским очекивањима. Међутим, резултати експеримената су често неочекивани. Управо нас експериментални метод учи о равнотежи између два наизглед потпуно различита приступа – отворености за нове идеје с једне стране, и најсуровијег скептицизма према посматрањима и идејама, с друге стране.

Експеримент у уметности шокира, збуњује и открива, поставља питања, са намером да пробуди упитаност посматрача-учесника. У уметности експеримент је у служби активације индивидуалне и колективне критичке свести, али и доживљаја света око и унутар себе.

Научник користи експеримент како би утврдио да ли се свет понаша у складу са постављеном хипотезом и теоријским очекивањима. Намера експеримента је поузданост исхода, стабилност извођења и поновљивост у контролисаној средини, а праћен је дисциплином и објективношћу експериментатора.

И уметници и научници стварају разноврсне нове објекте, феномене и процесе, својим радом они доводе и до настанка технолошких иновација. Развој нових технологија, као и њихова све већа доступност на тржишту, допушта и једнима и другима да прошире своје поље интересовања, да раде изван својих традиционалних оквира, и у исто време олакшава њихову међусобну сарадњу. Доступност знања, података, информација, дељење кроз отворене платформе и мреже омогућавају нови, комплекснији вид експериментисања и рад на пројектима који стварају нове везе и слабе границе између дисциплина.

Изложба art+science+makers приказује серију радова аутора чији приступ одликује жеља за разумевањем живота на микро и макро нивоу, посматрајући га изнутра и споља, стварајући алате и уређаје за његово разумевање. Радови окупљају тимове и појединце који су спремни да иду изван оквира својих дисцилина и укрштају се кроз различите степене сарадњи.

Теме које се кроз ову поставку отварају суочавају нас са свакодневним изазовима и нашим присуством у окружењу које одликује технолошки напредак. Оне дају облик и форму невидљивим аспектима савременог и људског. Аутори изложбе art+science+makers постављају важна питања која су део садашњице и кроз креативну употребу технологије омогућавају нам нове увиде у појаве и феномене чијих смо и ми сами део. Доживећемо визуализацију откуцаја сопственог срца, запитаћемо се како изгледа наш дигитални корен на интернету и који је утицај нашег присуства на мрежи, ко и на који начин ствара нова књижевна дела – ми или машине, да ли смо контролисани или контролишемо, како научни рад и пракса постају уметност, како звучи математички хаос, како креативна визуализација отвара нове перспективе и тумачење података, како оживети фотографски предео, упоредићемо градњу различитих биолошких врста, проверићемо да ли нас пројектовање технолошког аватара може учинити емпатичним.

Добро дошли у свет експеримента, стварања и технологије!

Мирјана Утвић и Бојан Кениг