Budućnost veštačke inteligencije (AI): Društveni i kulturni aspekti / Online ciklus predavanja

1 min read

Onlajn ciklus predavanja Budućnost veštačke inteligencije (AI): društveni i kulturalni aspekti okupiće međunarodne stručnjake koji će govoriti o filozofiji veštačke inteligencije, AI i post-digitalnoj estetici, kulturnim uticajima AI, AI (u) umetnosti, ne-ljudskoj agentnosti, društvenim transformacijama vođenim veštačkom inteligencijom i, uopšte, o čovekovoj koegzistenciji sa veštačkom inteligencijom i digitalnim tehnologijama u svim aspektima svakodnevnog života. Ciklus organizuje Laboratorija za digitalno društvo [DigLab] Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Podeljen u tri dela, ciklus će se održati tokom 2022. i 2023. godine.

Prvi deo:
26. septembar 2022, 17h
Helga Novotni (ETH Cirih)
“S verom u AI. Moć, iluzija i kontrola prediktivnih algoritama”

29. septembar 2022, 17h
Armin Grunvald (Karlsruhe Institute of Technology)
“Susret veštačke inteligencije (AI) i filozofske antropologije”

10. oktobar, 17h
Sanja Bojanić (Akademija primijenjenih umjetnosti i Centar za napredne studije jugoistočne Europe, Sveučilište u Rijeci)
“Nova materijalnost i stara sintaksa pod kožom Eda Atkinsa: Estetika i gramatika savremenih umetničkih jezika”

Drugi deo (februar – maj 2023.): U pripremi
Treći deo (septembar – novembar 2023.): U pripremi

EN