BINEMA | Marko Milić

2 min za čitanje

Kada govorimo o filter mehurima i eho-komorama, automatski pomislimo na društvene medije, ali šta će se desiti ako pomislimo na sve ostalo, kao što su mitovi, naše intimne priče, grupisana znanja, usamljenost i lične preferencije?

BINEME su humanizovani sistemi nalik na veštačku inteligenciju koji beleže verbalne i neverbalne pokrete u vašem ponašanju i prevode ih u savremeni ples. BINEME, slično algoritmima, određuju koji sadržaj ćete videti na osnovu vaših interakcija sa njima. Kokreiranjem plesnog otiska sa BINEMAMA, možete da razmišljate o direktnim rezultatima filter mehura, poput polarizacije društva, amplifikacije predrasuda, manje tolerantnosti za oprečna mišljenja, veće podložnosti lažnim vestima, ili da se prosto izgubite u još jednom umetničkom naučnom sadržaju.

BINEMA je pobednički projekat nacionalne art+science AI Lab selekcije za 2021, realizovan u saradnji sa projektom veštačke inteligencije Clean CaDET, finansiranim od strane Fonda za nauku Republike Srbije. BINEMA je dugoročni projekat proučavanja savremenog plesa kao pojave u naučnom kontekstu, koji kombinuje umetnički, naučni i lični interes u istraživanju savremenosti i temporalnosti plesa. BINEMA kao AI (engl. Art Intelligence – umetnička inteligencija) započela je svoj razvoj na istraživačkom kampusu kompanije Boš u Reningenu, Nemačka, u okviru stipendije WimmelResearch-Fellowship, zajedničkog projekta kompanije Robert Boš, akademije Schloss Solitude i poduhvata Wimmelforschung.

Naučni mentorski tim:

Vanr. prof. Jelena Slivka, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Doc. Nikola Luburić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Saradnice na projektu:

Jelena Joksimović, Centar za promociju nauke

Danijela Vučićević, Centar za promociju nauke

Marko Milić (1981) se bavi savremenim plesom i multimedijom. Kreirao je i kokreirao nekoliko radova, pre svega: Kejv/DILF, KOREOEROTIKON, PSP, ЯTUCORA i LUMI. Marko Milić je jedan od osnivača inicijative STANICA – servis za savremeni ples, koja se bavi produkcijom i promocijom savremenog plesa i izvođačkih umetnosti u Srbiji i regionu.

SR