Inkubacija inovacija u umetnosti i nauci

1 min za čitanje

VRSTA RESURSA: Priručnik

CILJNA PUBLIKA: Naučni centri i muzeji, umetničke institucije, poslovni inovacijski centri, kreativne industrije

NOSILAC: KiiCS (Inkubacija znanja u inovacijama i stvaralaštvu za nauku)

SAJT: ovde

Naša društva su sve više vođena inovacijama i muzeji i naučni centri se pojavljuju kao platforme za intelektualne, društvene i kao platforme za kreativne dijaloge koji podstiču procese inovacija. Projekat KiiCS je potvrdio pozitivan uticaj interakcije između umetnosti, nauke i tehnologije u podsticanju kreativnosti, negovanju interesovanja za nauku i podsticanju preduzetništva.

Pristupite vodiču.

Vodič predstavlja devet koraka potrebnih za uspešno uspostavljanje aktivnosti inkubacije i nudi savete za uspeh i zamke na koje treba paziti na tom putu. Šest primera aktivnosti pomaže da se ilustruju procesi inkubacije, koji su takođe vizuelno predstavljeni u ovoj seriji video zapisa.

Za još više inspiracije, preporučujemo „Testbeds for Innovation“ časopisa Spokes, članak koji istražuje ulogu naučnih centara i muzeja u procesu inovacija.

SR