Седим и бринем за њу

Аутор: Јасна Јовићевић

Сарадници:

– Ментор у области биомедицинског инжењерства: Милица Јанковић

-Музички сарадник/ дизајн звука: Бојан Бојић

-Научни сарадници : Јелена Ћертић, Небојша Малешевић, Студенткиње Лабораторије за БиоМедицинску Инструментацију и Технологије (БМИТ)

„Седим и бринем за њу“ је музички импровизовани експеримент, флуидни процес спонтане интеракције са трансдисциплинарним приступом истраживању аутентичног уметничког израза уз помоћ неуронаука, технологије и друштвене ангажованости.

Јасне Јовићевић је након пројекта Flow Vertical, где је користила био-фидбек систем као инспирацију за нову методу компоновања, започела ново истраживање, које захтева мониторинг ЕЕГ апаратима као круцијални елемент за структурирање музичког догађаја. Оквирни концепт рада је непрекидна и бесконачна брига мајке за своју ћерку, коју ауторка аутоетнографски представља кроз сонификацију можданих таласа, константне брижне импровизоване песме. Вишемесечно истраживање и развијање рада је реализовано у сарадњи са стручњацима са ЕТФ-а и музичког продуцента, а рад је продуцирао Центар за промоцију науке.

Током извођења колаборативног догађаја, четири мајке непомично седе на сцени, насупрот ауторки дела. Подвргнуте су тренутној анализи можданих таласа путем мониторинга ЕЕГ апаратом, који у реалном времену мери њихове стрес реакције на аудио-садржај који уметница емитује током извођења, нудећи им унапред компоновани звучни дијаграм као оквир импровизоване композиције. Дијаграм провоцира мисли и емоције у вези са њиховим личним односом са ћеркама. Генерисани сигнали можданих таласа које оне производе се сонификују софтверском модулацијом производећи звуке карактеристичне за одређене мождане фреквенције мисли (бета, алфа и тета таласи). 

Добијени звучни сигнали се чују у перформативном простору, те покрећу интерактивну комуникацију. Уметница акустичним инструментима одговара на сонификоване реакције кроз моменталну импровизацију чиме је непредвидиви сонични садржај који се добија из ЕЕГ апарата још једном манипулисан. Перпетуална модификација и међусобна комуникација кроз звучне афекте која активира нове могућности у соничној игри између учесница, постаје самостварајуће музичко дело. Процес моменталног компоновања је саткан од живих и неживих елемената, инструменталне музике, блискости, искрености, бриге, љубави, страха и храбрости, постављајући људско тело у улогу медијатора, стварајући нови уметнички израз саосећања и музичке фантазије.