Слике мозга

Аутор: Жарко Алексић

Уметност као динамични патерн активације одређених нервних мрежа

„Последњих пет година, интензивно сам се бавио истраживањима у оквиру поља когнитивних наука, као и односа когнитивних наука и уметности. Током тог периода реализовао сам неколико пројеката, од којих сам у пројекту „Стања ума“ испитивао како искуство обликује наш идентитет кроз неуропластичност и епизодично, семантичко и процедурално сећање (конструкција аутобиографског ја, Ја код Антонија Дамазија) користећи методологију видео-дневника Јонаса Мекаса и Џојсовог тока свести.“

„Слике мозга“ су мултидисциплинарни истраживачки пројекат Жарка Алексића, који повезује научне методологије са уметничком праксом, у исто време конструишући контекст за померање појма о уметничкој продукцији, уметничком објекту и уметничком посматрању ка једном новом идеолошком оквиру заснованом на испитивањима у оквиру когнитивних наука. Онтолошка промена могла би да се трасира преко чињенице да је уметничко дело одређена активација патерна нервних мрежа која може да се активира екстерним, интерним (или и једним и другим) стимулансима. Овакво разумевање уметности, у ком посматрач игра кључну улогу, води даље до сета онтолошких, епистемолошких, социолошких, политичких и економских импликација.
Друга важна питања која ова изложба поставља су етичке природе и повезана су са употребом технологије, интерфејсом између мозга и машине и могућношћу надгледања мисли других људи, чиме се угрожава њихова приватност. Уметничку праксу Жарка Алексића чини дупло истраживање мозга – прво, научно: такозвана перспектива трећег лица, и друго, субјективистичко-поетско: тачка гледишта првог лица. Филозофски концепт интенционалности (термин се односи на способност ума да креира представе и не сме се помешати са интенцијом) такође игра важну улогу. Друга слична класификација у вези је са структуром нервне активности и појавама које из ње настају.
Скенер снимци мозга аутора рада за испитивања, функционална магнетна резонанција је рађена у Франкфурту, а транскранијална магнетна стимулација у Бечу.