U ljudskoj prirodi je da posmatra, istražuje, ispituje, isprobava i stvara – da eksperimentiše.Oduvek smo pokušavali da razumemo i opišemo svet oko sebe i da se tako što više približimo stvarnosti. Jedan od pristupa u tom procesu je eksperiment, kojim proveravamo da li se svet oko nas ponaša u skladu sa trenutnim shvatanjima i teorijskim očekivanjima. Međutim, rezultati eksperimenata su često neočekivani. Upravo nas eksperimentalni metod uči o ravnoteži između

Read more
EN