Program šestog izdanja art+science manifestacije u 2021. zasnovan je na kritičkom i kreativnom sagledavanju, čitanju i tumačenju vrednosti, sistema i mogućnosti veštačke inteligencije. Kao dominantna supertehnologija današnjice, veštačka inteligencija (AI) nesumnjivo boji naše živote i sve više utiče na okruženje u kome se nalazimo i na odluke koje donosimo. Njenim razvojem, analizom i primenom bave se na hiljade istraživača širom sveta koji znanja iz izrazito heterogenih disciplina i oblasti –

Pročitaj više
SR