Početak projekta EkOtisak!

5 min read

U sredu 29. septembra 2021. u 13 časova održan je prvi zvanični sastanak projekta EkOtisak – Klimatska Naučno-umetnička Akcija za Građane Novog Sad. Na sastanku u prostorijama organizacije Zeleni Sad okupili su se svi partneri na projektu čiji je koordinator Centar za promociju nauke: predstavnici Filozofskog fakulteta i Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Centra za promociju nauke i organizacije Zeleni Sad. U okviru razgovora formirana je detaljna agenda aktivnosti koje će se kontinuirano sprovoditi u periodu od godinu dana, uključujući finalnu izložbu i prateće događaje u okviru manifestacije art+science i programa Dunavsko more Evropske prestonice kulture Novi Sad 2022.

Osnovni cilj projekta EkOtisak je menjanje navika i svesti građana, usmerenih na održivo i čistije okruženje. Kampanja „Klimatska naučno-umetnička akcija za građane Novog Sada“, kroz prakse naučnih i umetničkih istraživanja, posvećena je aktivnom uključivanju umetnika, naučnika, studenata, organizacija civilnog društva i pojedinaca, i uspostavljanju novih kulturnih obrazaca i klimatsko svesnih oblika ponašanja. Naglasak će biti stavljen na sam proces nastanka ovih transdisciplinarnih, kolaborativnih radova, u periodu od septembra 2021. do jula 2022. Kroz intenzivan dijalog i zajednička istraživanja uključenih aktera, razvijaće se jedinstveni sadržaji koji vode ka osvešćivanju uloge koju svako od nas ima u procesu klimatskih promena na planeti. Polazeći od pojma karbonskog (CO2) otiska kao mere ljudskog uticaja na životnu sredinu i klimu uopšte, razvijeni umetnički sadržaji lokalizovaće doživljaj klimatskih promena, (pre)često viđenih kao vremenski i prostorno apstraktne i daleke pojave.

AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD – KATEDRA ZA NOVE LIKOVNE MEDIJE

The Academy of Arts is a higher education institution dedicated to education, promotion of cultural and artistic activities, internationalization of the art scene, teaching and scientific staff and artists. The role of the Academy is, through the work of the Department of New Media Art, to contribute to the artistic shaping of the research work of project partners and thus bring the outcomes of the research work closer to visitors and citizens. By working on the design and production of artistic interventions in public spaces, the research material will be communicated in a different way. The created artistic contents will localize the problems and engage the citizens in an interactive way.

EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZELENI SAD

Ekološko udruženje Zeleni Sad, osnovano 2013. godine u Novom Sadu, je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, koja se zalaže za zaštitu i poboljšanje kvaliteta životne sredine, za koncept održivog razvoja, za rehabilitaciju ugroženih područja, kao i za promenu navika i podizanje svesti u pogledu (o)čuvanja prirode i kulturne baštine, i promocije zdravog života.

FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU – CENTAR ZA BIHEVIORALNU GENETIKU

Filozofski fakultet je jedan od dva najstarija fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji nudi više od 45 akreditovanih studijskih programa na sva tri nivoa studija. Okuplja društvene i humanističke nauke, obrazujući buduće stručnjake za filologiju, istoriju, psihologiju, pedagogiju, filozofiju, sociologiju, socijalni rad, kao i buduće novinare i komunikologe. Centar za bihejvioralnu genetiku (CBG) će u okviru projekta biti zadužen za realizaciju sveobuhvatnog istraživanja o navikama građana koje značajno utiču na povećanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao jednog od najvažnijih globalnih izvora zagađenja. Istraživanje će biti sprovedeno po principa nauke u koju su aktivno uključeni građani (engl. citizen science). Faze istraživanja uključuju kreiranje upitnika, regrutovanje ispitanika, prikupljanje i statističku obradu podataka, i prezentaciju rezultata na javnim događajima, a sve u skladu sa principima građanskih naučnih istraživanja.

CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE

Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija Republike Srbije osnovana Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti 2010. godine. Misija Centra je podizanje naučne pismenosti i vidljivosti nauke u društvu, kroz podršku (ne)formalnim obrazovnim procesima i kroz kreiranje i predstavljanje inovativnih sadržaja i formata, koji odgovaraju na potrebe i očekivanja građana i društva u celini. U cilju decentralizacije promocije nauke i aktivnog širenja pristupa i metoda, CPN je inicirao nastanak i razvoj Mreže naučnih klubova koja trenutno broji 15 jedinica u gradovima i manjim mestima širom Srbije. CPN je važan lokalni partner u brojnim internacionalnim projektima, među kojima su: TeRRIFICA – Territorial RRI fostering Innovative Climate Action, AILab – European ARTificial Intelligence Lab, European Digital Art and Science Network itd. Uloga Centra za promociju nauke je da nastavi aktivnosti na spoju nauke i umetnosti programom posvećenim klimatskim izazovima i multidisciplinarnim istraživanjima na ovom polju.

EN