Biology

U želji da mladima omogući da otkriju magični svet koji se krije na preseku nauke i umetnosti, Evropska laboratorija za...

Excerpt coming soon...

Organizator: WG3 grupa za neformalno obrazovanje Euroscitizen COST akcije Džolin de Lima (Joelyn de Lima), Bojan Kenig, Tamara Milošević, Uroš Savković, Despina...

UCLA Umetnost | Naučni centar 2021 1. februar – 27. april 2022. godine Galerija Prat Menhetn Izložba „Od sila do...

EN

SOCIAL