Poziv za radove: The Journal of Artificial Intelligence Humanities (JAIH) 12. Izdanje

1 min read

Journal of Artificial Intelligence Humanities (JAIH) kao centar kritičkih i kreativnih humanističkih istraživanja otvara poziv za originalne neobjavljeni istraživačke radove o veštačkoj inteligenciji. JAIH je interdisciplinarni časopis koji prikuplja radove o uticaju veštačke inteligencije na ljudski život i humanističke discipline.

Cilj časopisa „Journal of AI Humanities“ je da postane živim poljem diskurzivne razmene u oblasti veštačke inteligencije u humanistici, a za to je potrebno i kontinuirano interesovanje i učešće publike.

Časopis se objavljuje 3 puta godišnje (30. april, 31. avgust, 31. decembar).

Glavne ali ne i jedine teme od interesa su sledeće:

-Artificial Intelligence and Ethics and Nomology

-Artificial Intelligence and Studies on Society and Culture

-Artificial Intelligence and Critiques of Technology

-Veštačka inteligencija i komunikacija i odnosi

-Artificial Intelligence and Humanities-data Hermeneutics

Dobrodošla je svaka vrsta interdisciplinarnog pristupa, u rasponu od istorije, filozofije, književnosti, lingvistike, medicine, računarstva, psihologije, etike, prava, poslovne administracije itd.

Smernice za podnošenje prijava:

Jezik: Engleski

Dužina rukopisa: oko 7.000 reči

Format of Manuscripts: See “Submission Guidelines” attached

Rok za predaju radova: 10. novembar 2022

Datum objavljivanja: 31. decembar 2022

Kontakt e-mail: inmuncontents@cau.ac.kr

Prilozi:

EN