Eksperiment, stvaranje i tehnologija

U ljudskoj prirodi je da posmatra, istražuje, ispituje, isprobava i stvara – da eksperimentiše.
Oduvek smo pokušavali da razumemo i opišemo svet oko sebe i da se tako što više približimo stvarnosti. Jedan od pristupa u tom procesu je eksperiment, kojim proveravamo da li se svet oko nas ponaša u skladu sa trenutnim shvatanjima i teorijskim očekivanjima. Međutim, rezultati eksperimenata su često neočekivani. Upravo nas eksperimentalni metod uči o ravnoteži između dva naizgled potpuno različita pristupa – otvorenosti za nove ideje s jedne strane, i najsurovijeg skepticizma prema posmatranjima i idejama, s druge strane.
Eksperiment u umetnosti šokira, zbunjuje i otkriva, postavlja pitanja, sa namerom da probudi upitanost posmatrača-učesnika. U umetnosti eksperiment je u službi aktivacije individualne i kolektivne kritičke svesti, ali i doživljaja sveta oko i unutar sebe.
Naučnik koristi eksperiment kako bi utvrdio da li se svet ponaša u skladu sa postavljenom hipotezom i teorijskim očekivanjima. Namera eksperimenta je pouzdanost ishoda, stabilnost izvođenja i ponovljivost u kontrolisanoj sredini, a praćen je disciplinom i objektivnošću eksperimentatora.
I umetnici i naučnici stvaraju raznovrsne nove objekte, fenomene i procese, svojim radom oni dovode i do nastanka tehnoloških inovacija. Razvoj novih tehnologija, kao i njihova sve veća dostupnost na tržištu, dopušta i jednima i drugima da prošire svoje polje interesovanja, da rade izvan svojih tradicionalnih okvira, i u isto vreme olakšava njihovu međusobnu saradnju.
Dostupnost znanja, podataka, informacija, deljenje kroz otvorene platforme i mreže omogućavaju novi, kompleksniji vid eksperimentisanja i rad na projektima koji stvaraju nove veze i brišu granice između disciplina.
Izložba art+science+makers prikazuje seriju radova autora čiji pristup odlikuje želja za razumevanjem života na mikro i makro nivou, posmatrajući ga iznutra i spolja, stvarajući alate i uređaje za njegovo razumevanje. Radovi okupljaju timove i pojedince koji su spremni da idu izvan okvira svojih discilina i ukrštaju se kroz različite stepene saradnji.
Teme koje se kroz ovu postavku otvaraju suočavaju nas sa svakodnevnim izazovima i našim prisustvom u okruženju koje odlikuje tehnološki napredak. One daju oblik i formu nevidljivim aspektima savremenog i ljudskog. Autori izložbe art+science+makers postavljaju važna pitanja koja su deo sadašnjice i kroz kreativnu upotrebu tehnologije omogućavaju nam nove uvide u pojave i fenomene čijih smo i mi sami deo. Doživećemo vizualizaciju otkucaja sopstvenog srca, zapitaćemo se kako izgleda naš digitalni koren na internetu i koji je uticaj našeg prisustva na mreži, ko i na koji način stvara nova književna dela – mi ili mašine, da li smo kontrolisani ili kontrolišemo, kako naučni rad i praksa postaju umetnost, kako zvuči matematički haos, kako kreativna vizualizacija otvara nove perspektive i tumačenje podataka, kako oživeti fotografski predeo, uporedićemo gradnju različitih bioloških vrsta, proverićemo da li nas projektovanje tehnološkog avatara može učiniti empatičnim.
Dobro došli u svet eksperimenta, stvaranja i tehnologije!


AUTORI: Mirjana Utvić i Bojan Kenig

Related post

Projekat Bio Awaking želi da pomogne u razvoju mreže bio-umetnika širom Evrope i podstakne kreiranje bio-art instalacija korišćenjem uzoraka iz...

Atinski festival digitalne umetnosti, prva i najveća međunarodna platforma za digitalnu umetnost u Grčkoj, otvoren je 16. maja ADAF 2024:...

Pozivamo vas da se prijavite za učešće u projektu FASIH (Future Art Science Industrial Heritage), međunarodnom interdisciplinarnom projektu, kofinansiranom kroz...

Bio Art Forum, koji će se održati od 16. do 18. maja u Kreativnom distriktu, u Novom Sadu, okupiće umetnike,...

EN