Science & Art @ Hartera

Prva u nizu lokalnih FASIH radionica pod nazivom Science & Art @Hartera održana je 1. februara 2024. godine na Sveučilištu u Rijeci u Kampusu Trsat.

Radionica je bila namenjena opštoj populaciji (srednjoškolcima, studentima, naučnicima, nastavnicima, umetnicima) i njihovom upoznavanju sa očuvanjem industrijskog nasleđa i upotrebom novih tehnologija u tom poduhvatu.

U uvodnom delu jednodnevne radionice dat je, kroz različite perspektive, pogled na istoriju i perspektivu fabrike papira u Rijeci, čuvene Hartere: povijesno-urbanistički kontekst, pregled tehnologija koje su omogućile uspon Hartere i pregled okoliša kao saputnika na putu kojim je Hartera kročila. 

U nastavku radionice učesnici su se upoznali sa primerima dobre prakse u kojima su, uz upotrebu digitalnih alata, isprepletani nauka i umetnost. U završnom delu radionice, motivisani naučenim i kroz grupni rad u interdisciplinarnim timovima, polaznici su predstavili kako oni, kroz svoje naočare, vide riječku Harteru u današnje vreme.

Organizatori: Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, Centar za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci, i Prirodoslovni muzej Rijeka.

Izvor: https://socri.uniri.hr/sci_art_hartera2024/

Related post

U želji da mladima omogući da otkriju magični svet koji se krije na preseku nauke i umetnosti, Evropska laboratorija za...

Otvoren je poziv za finansiranje projekata u okviru evropskog projekta MUSAE – Bringing together artists and companies to address future...

NLB MUZA, program kulturnog nasleđa, koji obuhvata muzej i galeriju, raspisuje međunarodni javni poziv mladim umetnicima iz Jugoistočne Evrope da...

Centar za promociju nauke i Muzej nauke i tehnike pozivaju sve zainteresovane za industrijsko nasleđe, nove multimedijalne tehnologije, interdisciplinarna istraživanja...

EN