Running at Frame Rate Filip Kostic

Rad brzinom smenjivanja slika

2 min za čitanje

Instalacija sa promenljivim softverom. Muzika i dizajn zvuka – Torus, 2020

Rad brzinom smenjivanja slika je softver koji brzinu smenjivanja slika stavlja u prvi plan kao svoj centralni mehanizam, i ističe ga kao ekonomsku propoziciju. Delo se bavi tehnološkom pretpostavkom iz domena gejminga da je ‘realizam’ konstantan eksponencijalni pokret hardvera i softvera, kojim se dolazi do fotorealistične reprezentacije fizičkog sveta. Kompjuter je glavni lik samog rada, čiji je osnovni cilj efikasno renderovanje forsiranjem do sopstvenih krajnjih granica. Softver kontinuirano pamti svoj učinak i radi u skladu sa tim − uz povremenu samo-optimizaciju kroz pauziranje, resetovanje ili dodatni trud se da bolje renderuje. Ovo je lekcija o građenju sveta kroz pragmatično sastavljanje sveta na ekranu i narativ koji nastaje kompjuterskom reakcijom na softver. Ovim putem delo dovodi u pitanje sve precizniju fotorealističnu reprezentaciju sveta u igricama i simulacijama, bez istovremene reprezentacije materijalnih realnosti pomenutog sveta.

Running at Frame Rate
FIlip Kostic

Filip Kostić je umetnik i istraživač koji živi u Los Anđelesu. Njegov rad ispituje odnos između sopstva, učitanog i neprekidno ažuriranog digitalnog sopstva, i mehanizama aparata koji olakšavaju učitavanje. Kostićeva umetnička praksa poigrava se i deluje u okviru postojećih kulturnih struktura, kao što su platforme za razmenu informacija, gejminga, simulacija i videa, tako što pozajmljuje i koristi njihove jezike i sredstva za proizvodnju. Kostić je docent na odseku za dizajn interakcije na ArtCenter Koledžu za dizajn. Kostićev rad prikazan je na Projektwohnung Krudebude u Lajpcigu, NAVEL-u, Elevator Mondays, Tiger Strikes Asteroid i Roger’s Office u Los Anđelesu, na Springbreak Art Show u Njujorku i Wind Tunnel Gallery u Pasadeni.
filipkostic.site

SR