EU Digital Deal

Grupa istraživača i umetnika sa Univerziteta u Talinu izabrana je za rezidenciju u Centru za promociju nauke, u okviru projekta...

U pokušaju da odgonetnu odnose znanja i razumevanja koji su utkani u određeno mesto ili pejzaž, umetnici, mislioci i naučni...

SR

SOCIAL