a+s 2016

Tri najznačajnije evropske naučne institucije – CERN, Južna evropska opservatorija (ESO) i Evropska svemirska agencija (ESA) – u jedinstvenom spoju...

Ideja projekta „Imaginarne mape“ se bazira na potencijalima transformisanja prepoznatih pravilnosti i nepravilnosti u prirodi i društvenim naukama u vizualizaciji...

SR

SOCIAL