Program šestog izdanja art+science manifestacije u 2021. zasnovan je na kritičkom i kreativnom sagledavanju, čitanju i tumačenju vrednosti, sistema i mogućnosti veštačke inteligencije. Kao dominantna supertehnologija današnjice, veštačka inteligencija (AI) nesumnjivo boji naše živote i sve više utiče na okruženje u kome se nalazimo i na odluke koje donosimo. Njenim razvojem, analizom i primenom bave se na hiljade istraživača širom sveta koji znanja iz izrazito heterogenih disciplina i oblasti –

Pročitaj više

Šesto izdanje art+science programa Centra za promociju nauke ove jeseni donosi nove i uzbudljive sadržaje inspirisane veštačkom inteligencijom na lokacijama u Beogradu i Novom Sadu, a u ponedeljak, 7. juna, manifestaciji prethodi pokretanje virtuelne platforme artandscience.rs, koja će objediniti sve aktivnosti Centra kada su u pitanju spojevi nauke i umetnosti, kao i aktuelnosti, dešavanja i otvorene pozive na nacionalnom, evropskom i globalnom nivou.

Pročitaj više

U ljudskoj prirodi je da posmatra, istražuje, ispituje, isprobava i stvara – da eksperimentiše.Oduvek smo pokušavali da razumemo i opišemo svet oko sebe i da se tako što više približimo stvarnosti. Jedan od pristupa u tom procesu je eksperiment, kojim proveravamo da li se svet oko nas ponaša u skladu sa trenutnim shvatanjima i teorijskim očekivanjima. Međutim, rezultati eksperimenata su često neočekivani. Upravo nas eksperimentalni metod uči o ravnoteži između

Pročitaj više

Ideja projekta „Imaginarne mape“ se bazira na potencijalima transformisanja prepoznatih pravilnosti i nepravilnosti u prirodi i društvenim naukama u vizualizaciji ličnih narativa. Priče koje nas čine, naši mikrosvetovi, mogu se uvećati preko naših dimenzija (u imersivno okruženje) i biti predstavljene kao lične mape. Na ovaj način se konstruišu veze između naših životnih izbora i događaja, s jedne strane, i toga kako univerzum izgleda, sa druge strane.Narodi starih kultura (Vavilonci, stari

Pročitaj više
SR