manifestacija

Prijavite se za učešće u pratećem programu izložbe Mogućnosti predela: u subotu, 21. oktobra, obilazimo najveći ugljenokop na Balkanu, Kolubaru....

U okviru pratećeg programa izložbe Mogućnosti predela, u subotu, 7. oktobra, Bojan Kenig, koordinator art+science programa u Centru za promociju...

Program šestog izdanja art+science manifestacije u 2021. zasnovan je na kritičkom i kreativnom sagledavanju, čitanju i tumačenju vrednosti, sistema i...

Šesto izdanje art+science programa Centra za promociju nauke ove jeseni donosi nove i uzbudljive sadržaje inspirisane veštačkom inteligencijom na lokacijama...

U ljudskoj prirodi je da posmatra, istražuje, ispituje, isprobava i stvara – da eksperimentiše.Oduvek smo pokušavali da razumemo i opišemo...

Ideja projekta „Imaginarne mape“ se bazira na potencijalima transformisanja prepoznatih pravilnosti i nepravilnosti u prirodi i društvenim naukama u vizualizaciji...

SR

SOCIAL