a+s 2019

Iz godine u godinu, širom sveta raste broj ljudi kod kojih je zabeležena neka vrsta anksioznih poremećaja. Cilj projekta Sva...

Otkad je sveta i veka među ljudima i životinjama se neizbežno stvaraju duboke emotivne veze kad god interaguju, a odnos...

,,…Pamti me po…” predstavlja interaktivnu svetlosnu instalaciju inspirisanu istraživanjima procesa demencije. Naučni rezultati ukazuju na mogućnost da nijedno sećanje nije...

Umetnost kao dinamični patern aktivacije određenih nervnih mreža Poslednjih pet godina, intenzivno sam se bavio istraživanjima u okviru polja kognitivnih...

 “Sedim i brinem za nju” je  muzički  improvizovani eksperiment, fluidni proces spontane interakcije sa transdiscipliarnim pristupom istraživanja autentičnog umetničkog izraza...

Da li možeš da zamisliš savršeni pejzaž? Da li u svojim mislima možeš da stvoriš predivni, idilični predeo u kome...

SR

SOCIAL