O projektu

Evropa se, kao zajedničko prirodno okruženje, suočava sa velikim ekološkim izazovima. Prostor bivše Jugoslavije, jedno od mesta posebno izloženih zagađenosti, postaje ključna tačka pozitivne promene kojoj projekat želi da doprinese. U saradnji sa partnerima iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske, uključivanjem šire stručne, umetničke i aktivističke zajednice, želimo da istražimo pitanja zaštite životne sredine. Zagovaranjem održivog razvoja, kroz postavljanje participativnih bioart instalacija, Bio Awaking želi da razvije svest o snazi koju umetnost u procesima održivosti može imati.

Specifični ciljevi projekta uključuju razvoj mreže bioumetnika širom Evrope, jačanje kapaciteta evropskih umetnika u korišćenju biomaterijala, kreiranje bioart instalacija korišćenjem uzoraka iz životne sredine. Pored toga, specifičan fokus projekta biće na uključivanju donosilaca odluka u sve faze procesa, stvaranje publike bioarta, koja podržava očuvanje životne sredine, kao i negovanje kulturne, umetničke i obrazovne saradnje u suočavanju s ekološkim izazovima u Evropi i na Balkanu.

Podrška

Program Evropske unije Kreativna Evropa podržava aktivnosti koje razvijaju kulturnu raznolikost i odgovaraju potrebama i izazovima kulturnog i kreativnog sektora. Glavni ciljevi programa su da štiti konkurentnost i ekonomski potencijal kulturnog i kreativnog sektora, posebno audio-vizuelnog sektora. Novi pristup programa će doprineti oporavku ovih sektora, podržavajući njihove napore da postanu inkluzivniji, digitalniji i održiviji u okruženju.

Projekat je sufinansiran od strane programa Evropske unije Kreativna Evropa u okviru ugovora o grantu br. 10112849. Izneti stavovi i mišljenja doneti su od strane autora i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni organ koji dodeljuje sredstva ne mogu se smatrati odgovornim za njih.

SR

SOCIAL