Nacionalna+ selekcija

1 min za čitanje

Nacionalna+ selekcija postoji od 2017. godine kada smo nakon prvih, inicijalnih art+science aktivnosti i programa uvideli i identifikovali veliki broj nezavisnih i uglavnom nepovezanih aktera naše art & science scene. Termin „nacionalna“ ovde ipak treba uzeti uslovno jer je reč i o stvaraocima raznovrsnih interesovanja i praksi, koji žive i stvaraju i kod nas, no većinom su u pitanju umetnici koji, kraće ili duže, borave u inostranstvu, često sa veoma malim ili pak nikakvim vezama sa domaćim akterima i drugim učesnicima transdisciplinarnih programa na razmeđi nauke i umetnosti.

Predstavljeni autori pripadaju brojnim i veoma heterogenim generacijama stvaralaca, od onih koji su bili među ključnim akterima uzleta i zamaha globalnog art & science pokreta decenijama unazad, poput Dragana Ilića i Viktorije Vesne, preko umetnika originalnog senzibiliteta i već značajnog, globalno prepoznatljivog opusa (Vlada Joler, grupa Karkatag), i onih koji se na marginama svoga stvaralaštva bave srodnim i povezanim temama (LP Duo, Tanja Vujinović, Dušan Rodić, Dejan Vračarević), do mladih autora u poletu, kakvi su primeri Žarka Aleksića, koji živi i stvara u Beču, i Filipa Kostića, umetnika našeg porekla koji je čitav svoj život proveo u Kaliforniji.

SR