Nacionalna selekcija

1 min za čitanje

Od samog nastanka art+science programa, centralno mesto na svakoj izložbi zauzimaju pobednički radovi nacionalne art+science selekcije. U pitanju su radovi čiji se razvoj i produkcija realizuju u CPN-u, uz podršku evropskih projekata u kojima učestvuje Centar, a na osnovu predatih aplikacija naših umetnika na globalne pozive datih projekata. Oko 60 aplikacija iz Srbije je do sada predato od čega je 7 originalnih koncepata odabrano i realizovano kroz ovu selekciju.

U samoj srži procesa je direktna saradnja umetnika i naučnika, odnosno pažljivo povezivanje i integracija svetova koje često doživljavamo kao veoma daleke, čak i suprotstavljene. Uloga naučnika se menjala i prilagođavala okolnostima i potrebama tokom prethodnih godina. Na samom početku, od 2015. do 2017, ulogu naučne mentorke je imala dr Dragana Ilić, sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. Od 2018. godine, započinjanjem rada na projektu AI Lab, teži se ka pronalaženju istraživača koji se svojim znanjem i ekspertizom uklapaju u složenu, tematski definisanu strukturu a+s saradnji. U ovakvoj konstelaciji su do sada učestvovali dr Milica Janković sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, dr Miloš Milovanović iz Matematičkog instituta SANU, i ove godine dr Jelena Slivka i dr Nikola Luburić sa Fakulteta tehničkih nauke u Novom Sadu, istovremeno i rukovodioci projekta Clean CaDET, finansiranog kroz prvi poziv posvećen veštačkoj inteligenciji Fonda za nauku Republike Srbije.

SR