SpeculativeAI | Birk Šmithizen

2 min za čitanje

Serija SpeculativeAIsastoji se od dva estetska eksperimenta, sa ciljem da putem audiovizuelnog prevoda proces veštačkih neuronskih mreža učine vidljivim ljudima. Rad Exp. #2 (conversation)ispituje sposobnost veštačke inteligencije za empatiju i svrhu dok je u komunikaciji sa drugom veštačkom inteligencijom. Oba sistema su oličena kroz svetlosni ili zvučni objekat, i mogu da primaju poruke od drugog. Svetlosni objekat čuje i može da stvara slike. Zvučni objekat vidi i može da ispušta zvuk.

Kako bi imali smislenu konverzaciju, oba sistema proizvode empatično ponašanje kroz razumevanje primljenih poruka i davanje svesnog odgovora. Oba objekta su trenirana asocijacijama na odabrane vizuelne oblike i odgovarajuće zvukove. Kad jedan govori, drugi sluša, i obrnuto. Odgovor je generisan kroz miks onoga što je objekat razumeo i same njegove namere. To rezultira audio-vizuelnim razgovorom koji se stalno menja i nikad nije ni slučajan ni predvidljiv.

Konceptualna podrška: 

AI Center (Hihon/Ovijedo/Španija)

3D kalibracija: Feliks Bonovski

Kod: Markus Ding

Realizovano u: LABoral(Španija)

Podrška: EMARE, Kulturni program 

Kreativne Evrope, ArtesMobiles

Birk Šmithizen je medijski umetnik koji živi u Lajpcigu, u Nemačkoj. Svojim radom istražuje nove tehnologije koje utiču na naše svakodnevne živote. U estetskim eksperimentima, Birk istražuje nevidljive, apstraktne koncepte poput veštačke inteligecije, mašinskog učenja i velikih setova podataka kao umetničke medije. Kreirajući dinamičke sisteme koji se ponašaju kao da su živi, otvara nove perspektive na trenutna pitanja o digitalizaciji. Njegov rad prikazivan je na ključnim festivalima medijske umetnosti u Francuskoj, Holandiji, Austriji, Španiji i Nemačkoj.

Predstavljanje rada u okviru art+scienc 2021 programa je podrzano od strane EMAP-a

SR