Završni sastanak konzorcijuma AI lab projekta u Beogradu

1 min za čitanje

Tokom 18. i 19. oktobra u Beogradu su se okupili partneri Evropske laboratorije veštačke inteligencije na završnom radnom sastanku ovog uspešnog trogodišnjeg projekta.

Kada je započet u novembru 2018. godine, projekat Evropske laboratorije veštačke inteligencije (AI Lab), bio je najveći odobreni projekat programa Kreativna Evropa sa učešćem organizacije iz Srbije. Na predlog rukovodeće organizacije, Ars elektronike iz Linca, prvi radni sastanak održan je u Beogradu. Nakon tri godine i više stotina realizovanih aktivnosti krug se zatvorio ponovnim susretom svih partnera u Beogradu.

Pored radnog sastanka deo stranih gostiju predstavio je svoje aktivnosti tokom AI Lab projekta unutar pratećeg programa manifestacije art+science 2021. Ovaj događaj 19. oktobra predstavlja istovremeno i finalni događaj celokupnog projekta. Ovaj događaj je uživo prenošen ali i snimljen i dostupan je preko Jutjub kanala Centra za promociju nauke .

Kao što je i AI Lab projekat nastao iz mreže prethodnog projekat European Digital Art and Science Network na ovom završnom sastanku pokrenut je rad na novoj projektnoj prijavi i budućim saradnjama.

SR