Rezonance IV SCIART letnja škola – otvoren poziv za prijave

2 min za čitanje

Umetnici iz raznih kreativnih disciplina, zemalja i u bilo kojoj fazi njihove karijere pozvani su da podnesu prijavu da učestvuju u letnjoj školi Rezonance IV.

Kao mesto susreta I razmene između različitih perspektiva i disciplina, Letnja škola će biti plodno tlo za fermentaciju ideja o temi Prirodne arhitekture (NaturArchy): Prema prirodnom ugovoru.

Program je namenjen umetnicima koji rade u bogatim zemljama između umetnosti i nauke, čiji rad je namenjen raznovrsnoj publici i koji pokazuju snažno interesovanje za naučni pristup.

Prijava

Rok:15 Februar 2022

  • Potrebno je priložiti biografija (CV) i portfolio
  • Da biste pristupili obrascu, potrebno je kreirati nalog za prijavu na EU portal.
  • Biće odabrano najviše 20 umetnika za učešće u Letjnoj školi.

Više informacija o kriterijumima izbora, postupku i naknadama za učešće, smeštaj i transport možete naći ovde.

Letnja škola

Svrha letnje škole je da pozove umetnike da istražuju i budu inspirisani izazovima nauke o cilju kvalitetnijeg donošenja odluka.

Naučnici Zajedničkog Istraživačkog Centra Evropske komisije (JRC) i kreatori politika biće deo ove grupe, u cilju zajedničke rasprave i demistifikacije teme Prirodne Arhitekture (NaturArchy) u raznim kontekstima i perspektivama.

Kroz ovaj proces ideja je da se stvori sigurno utočište gde umetnici i naučnici imaju mogućnost da se uključe u visokokvalitetne projekte pionirske saradnje.

Cilj je da ove razmene dovedu do inspirativnih projekata i umetničkih radova na raskrsnici umetnosti, nauke i društva. Od velike je važnosti da radovi nastali na preseku umetnosti i nauke budu dostupni i za široku javnost.

Izložba

Maksimalno 20 umetnika biće izabrano i pozvano u ulozi stručnjaka u skladu sa pravilima Evropske komisije da aktivno učestvuju u radionicama letnje škole.

Na kraju letnje škole učesnici će biti pozvani da podnesu predlog projekta koji kombinuje istraživanje i umetnički rad s obzirom na trajanje rezidencijalnog programa na jednoj od lokacija JRC u Evropi.

U slučaju odabira, predlog će biti izveden i prikazan u JRC-u, sa mogućnošću nakadnog prikazivanja na značajnim evropskim scenama. Više informacija o projektu možete pronaći ovde.

SR