Međunarodna prolećna škola o globalnom zdravlju

1 min za čitanje

Međunarodna prolećna škola o globalnom zdravlju nudi pet modula koji obrađuju teme globalnog zdravlja dizajniranih za mlade istraživače, postdiplomce, student master i doktorskih studija ili druge profesionalce. Škola je finansirana od strane strateškog programa španske državne istraživačke agencije „Centro de Ekcelencia Severo Ochoa 2019-2023“ (CEKS 2018-000806-S), tela povezanog sa Ministarstvom nauke i inovacija.

Online kurs o globalnom zdravlju pruža detaljni pregled sledećih srodnih tema:

• nauke o implementaciji,

• efektima klime na zdravlju ljudi,

• primene e-tehnologije u zdravstvu,

• Infektivnim bolestima i

• epidemiologiji čovekovog cirkadijanog sata.

Fokus prolećne škole je učešće razrada studija slučaja i participativno učenje kroz pomenutih pet modula od 10 sati svaki (dva sata dnevno tokom pet dana). Škola će se održavati online od 28. marta do 1. aprila. Više detalja možete pronaći ovde.

Kurs je besplatan za učesnike iz zemalja sa niskim i srednjim dohotkom (prema klasifikaciji Svetske banke) i članova ISGlobal Alumni registrovanih u okviru LinkedIn grupe.

Rok za prijavu: 28. februara 2022. Godine.

Registruj se.

SR