Poziv za naučne radove: The Journal of Artificial Intelligence Humanities (JAIH) Vol.10

1 min za čitanje

Journal of Artificial Intelligence Humanities (JAIH) kao centar kritičkih i kreativnih humanističkih istraživanja otvara poziv za originalne neobjavljene istraživačke radove o veštačkoj inteligenciji. JAIH je interdisciplinarni časopis koji prikuplja radove o uticaju veštačke inteligencije na ljudski život i disciplinu.

Takođe, Journal of AI Humanities, koji izdaje Institut za humanističke nauke iz Južne Koreje, prošao je evaluaciju 2020. godine od strane Nacionalne istraživačke fondacije te zemlje i postao kandidat za registraciju. Časopis će biti objavljivan tri puta godišnje (30. april, 31. avgust, 31. decembar) kako bi se otvorilo što više mogućnosti  ya veći broj istraživača. 

Teme od interesa uključuju, ali nisu ograničene na sledeća polja:

-Veštačka inteligencija i etika i nomologija

-Veštačka inteligencija i studije o društvu i kulturi

-Veštačka inteligencija i kritike tehnologije

-Veštačka inteligencija i komunikacija i međuljudski odnosi

-Veštačka inteligencija i humanističke nauke – Hermeneutika podataka

Dobrodošli su svi radovi koji se odnose na interdisciplinarne pristupe, u rasponu od istorije, filozofije, književnosti, lingvistike, medicine, računarstva, psihologije, etike, prava, poslovne administracije, itd.

Smernice za podnošenje prijave:

Jezik i dužina rukopisa: engleski, oko 7.000 reči

Format rukopisa: Pogledajte “Smernice za podnošenje” u prilogu

Rok za predaju radova: 10.03.2022.

Datum objave : 30.04.2022.

Kontakt e-mail: inmuncontents@cau.ac.kr

SR