Veštačka inteligencija, globalne razlike i nejednakosti: izazovi i odgovornosti za istraživače i inovatore | Interaktivna onlajn radionica

1 min za čitanje

28. april 2022. 

12.30–16.30 h po britanskom vremenu (u Srbiji 13.30–17.30 h)

Koji izazovi i odgovornosti proizilaze iz razvoja i upotrebe veštačke inteligencije u kontekstu društveno-ekonomskih nejednakosti, kao i razlika u kulturnim vrednostima, političkim sistemima, regulativi, naučnim kapacitetima i drugim faktorima? Koja je uloga interdisciplinarnog istraživanja, kolektivne akcije i transnacionalnog aktivizma civilnog društva?

U zajedničkoj organizaciji Centra za računarstvo i društvenu odgovornost i globalne zajednice RRING, ovaj događaj okuplja istraživače, predstavnike civilnog društva, aktiviste, naučnike iz oblasti društvenih nauka i političke analitičare iz celog sveta.

Pristupite programu i linku za registraciju na Eventbrite ovde.

Govornici su:

• Emma Ruttkamp-Bloem (uvodna reč), predsedavajuća Uneskove ad-hoc grupe za etiku veštačke inteligencije, 

• Norberto De Andrade, odgovoran za globalnu politiku u vezi sa digitalnom i AI etikom u okviru Fejsbuka,

• Cynthia Picolo, direktorka Laboratorije za javnu politiku i internet, 

• Samah El Khateeb, direktorka Laboratorije za pametne i gradove budućnosti, Univerzitet Ain Shams

• Jamila VenturineDerechos Digitale, regionalna koordinatorka za Latinsku Ameriku,

• Abhishek Gupta, osnivačica Instituta Montreal AI Ethics,

i mnogi drugi istaknuti stručnjaci i predstavnici civilnog društva.

Radionica je otvorena za sve zainteresovane i besplatna.

SR