[ai] explore

2 min za čitanje

Upotreba novih tehnologija u istraživanju industrijskog nasleđa u fokusu je projekta FASIH.  Univerzitet u Rijeci, koji je i partner na ovom projektu, nedavno je učestvovao u realizaciji jedne izložbe slične tematike. U saradnji sa Fakultetom za matematiku, istraživali su inženjerske probleme građevinarstva upotrebom veštačke inteligencije. Izložba je otvorena početkom meseca i možete je posetiti do 27. juna u Kampusu Trsat u Rijeci.

Popularno-znanstvena izložba [ai] explore predstavlja vizualizacije inženjerskih problema iz područja građevinarstva, ali i neke proračunski zahtjevne znanstveno-istraživačke primjere. Vizualizacija je napravljena upotrebom matematičkog algoritma HEDAC te je na eksponatima predstavljen postupak kroz koji algoritam uči, upoznaje objekte i istražuje njihova svojstva. Da algoritam uspješno istražuje te reproducira i prava umjetnička djela, pokazano je i na nekoliko slikarskih klasika.

Izložbu [ai] explore možete doživjeti na različite načine: prošetati i uživajti u lijepim slikama, pokušati dokučiti o kojim se inženjerskim problemima radi i što oni pokazuju, i pokušati dokučiti kako radi matematički algoritam koji je naslikao ove slike. U ovom slučaju QR kod krije odgovore na sva vaša pitanja i stručno objašnjenje eksponata.

Izložbu organizira Centar za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci, a eksponati su nastali interdisciplinarnom suradnjom sa Građevinskim fakultetom i Fakultetom za matematiku.

Autori izložbe: Bojan Crnković, Vedrana Mikulić Crnković, Ivona Traunkar (Fakultet za matematiku), Nina Čeh, Edita Papa Dukić (Građevinski fakultet).

Postavka je otvorena početkom meseca juna, a biće otvorena za slobodne posete do 27. juna u kampusu Trsat u Rijeci.

SR