Prvi radni sastanak projekta eu digital deal u atini

2 min za čitanje

Tim Centra za promociju nauke učestvovao je od 6. do 8. marta 2023. na prvom radnom sastanku projekta EUropean Digital Deal, podržanog kroz EU Program Kreativna Evropa.

Predstavnici CPN-a, zajedno sa kolegama iz Ars Elektronike iz Linca, koja rukovodi ovim projektom, i još 11 partnerskih organizacija iz Evrope, tokom sastanka u Atini produbili su metodologiju rada i uspostavili naredne korake ove velike međunarodne saradnje.

Projekat EUDigitalDeal  istražuje efekte ubrzane digitalne transformacije i novih tehnologija, poput alata i raznovrsnih modela primene veštačke inteligencije, na demokratske vrednosti i sisteme. Ovaj poduhvat okuplja umetnike, istraživače, eksperte, naučne institucije i predstavnike javnog sektora u pokušaju da odgovore na izazove tehnološke transformacije i istaknu značaj umetnosti kao mogućeg katalizatora za održivu inovaciju koja u svom središtu ima čoveka i humanističke  vrednosti .

Do kraja 2025. projekat će realizovati veći broj festivala, izložbi i drugih programskih aktivnosti širom Evrope, i podržati više od 200 umetnika sa ciljem proširivanja javnog diskursa o ovim temama i otvaranja alternativnih perspektiva za dalji razvoj. Kroz digitalnu platformu Digital Futures Action Plan, projekat će razviti edukativne programe i prateće materijale, pružajući okvir za otvorenu diskusiju o intenzivnim promenama kroz koje društvo ubrzano prolazi. CPN će kroz  EUDigitalDeal  realizovati  art + science  manifestacije, događaje i otvorene pozive u naredne tri godine, organizovati studijske posete partnerskim organizacijama i kontinuirano raditi na edukaciji i osnaživanju mladih  profesionalaca i đaka.

SR