Poziv za učešće na interdisciplinarnom naučno-stručnom skupu povodom 150 godina železnice u Rijeci

1 min za čitanje

Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet, Građevinski fakultet i Centar za industrijsku baštinu, kao i Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, uz potporu partnerskih institucija, pozivaju Vas da svojim izlaganjem učestvujete na interdisciplinarnom znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem „Riječki identitet: gospodarski, povijesni, jezični i kulturni odjeci povodom 150. obljetnice izgradnje željezničkih pruga Rijeka-Karlovac i Rijeka-Pivka“ koji će se održati u Rijeci 23. listopada 2023. godine.

Obavještavamo Vas da je rok za poziv za sudjelovanjem produžen do 25.07.2023. te zainteresirane molimo da naslov i sažetak rada dostave na adresu elektroničke pošte 150.pruge@uniri.hr. Autori će o prihvaćanju tema biti obaviješteni do 30. srpnja 2023. godine.

Više informacija na hrvatskom i na engleskom jeziku o Pozivu možete pročitati ovde.

Izvor: https://uniri.hr/vijesti/poziv-na-sudjelovanje-na-interdisciplinarnom-znanstveno-strucnom-skupu-povodom-150-godina-pruga/

SR