Ogledi o nuli Katarine Petrović u Galeriji Podroom KCB-a

1 min za čitanje

U Galeriji Podroom Kulturnog centra Beograda, u junu je otvorena izložba Ogledi o nuli Katarine Petrović, dugogodišnje saradnice Centra za promociju nauke u okviru programa art+science. Izložba je otvorena do 6. avgusta.

Ogledi o nuli predstavljaju kontinuirano istraživanje kreativnih procesa od smislenosti i ideje nastanka do odnosa jezika i fizičkih pojava. Ova izložba u formi dihotomne video instalacije istražuje šta negacija može biti u jeziku i prirodi. Proučavajući jedinstvene prirodne i društvene fenomene, Katarina Petrović istražuje neposrednu vezu između organskog i neorganskog života, odnosno analognog i digitalnog iskustva.

Katarina Petrović je umetnica i istraživačica koja radi na raskrsnici umetnosti, nauke i tehnologije. Fokusirajući se na generativne procese u jeziku i prirodi, stvara radove u formi modularnih instalacija u onlajn i oflajn prostoru, koristeći medije kao što su generativni tekst, poezija, zvuk, softver i performans.
Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a magistrirala na departmanu ArtScience Interfaculty pri Kraljevskoj akademiji umetnosti i Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu. Dobitnica je Mangelos nagrade za 2019. godinu.

Izložba i prateći program realizuju se uz podršku Kulturnog centra Beograda, Ministarstva Kulture Republike Srbije, Mangelos nagrade, Astronomske opservatorije Beograd i Centra za promociju nauke – platforme art+science Centra za promociju nauke u okviru projekta Programa Kreativna Evropa – EU Digital Deal.

SR