Ars elektronika | Program Beogradskog vrta

Uz sve veći rast digitalizacije našeg sveta, zajedno sa rastom naših nada i strahova, četrdeset dve godine nakon osnivanja, a u drugoj godini Kovid pandemije, Ars elektronika se okreće svojim korenima. Platforma za posvećene ljude koji vide budućnost, ali ne u kristalnoj kugli tehnoloških kompanija, već kao odgovornost našeg doba koju su počeli da prihvataju, kao društvenu aktivaciju i osnaživanje, kao izvor analitičke, korektivne i alternativne misli i akcije.

Ars elektronika će u Keplerovim vrtovima ponovo biti festival globalnog umrežavanja podržan od strane više od sto udruženih partnera. S obzirom na to da nije dovoljno samo baciti pogled preko ograde – mi se umrežavamo, otvaramo i delimo naše vrtove kao mesta ideja, inspiracije, uzora i impulsa koji pokreću na razmišljanje.

Beogradski vrt predstavlja publici Festivala šesto izdanje art+science programa koje se fokusira na kreativno i kritičko čitanje i analiziranje sistema veštačke tehnologije, njihovih vrednosti i mogućnosti. Ubrzana hiperprodukcija sadržaja i nesputana proliferacija tehnologije nude lažni (društveni) osećaj ispunjenosti, zbog čega su mnoga ključna pitanja i teme preskočeni ili zanemareni.

Beogradski vrt pretenduje da bude bina za pronicljive diskusije i inspirativna partnerstva austrijskih i internacionalnih kolega u svim povezanim poljima. Kroz jedan otvoren dijalog – ostvaren na osi Dunava između Linca i Beograda, koja takođe uključuje brojne povezane tačke – neguje se i aktivira razmenjivanje znanja, ideja i praksi.

Festival Ars elektronika prvi put je održan 18. septembra 1979. Pilot-izdanje je osmišljeno kako bi se Digitalna revolucija iskoristila kao prilika za sagledavanje potencijalnih budućnosti sa fokusom na ispitivanju spona između umetnosti, tehnologije i društva. Ovom filozofijom, koja je i dan danas geslo Ars elektronike, osnivači festivala udarili su temelje za njen trajni uspeh. Centar Ars elektronika osnovan je 1996. i iz godine u godinu okuplja desetine hiljada dece iz vrtića, predškolaca, učenika i studenata oko pitanja posvećenih digitalizaciji našeg sveta. Trenutno se fokusira na potencijal sledećeg ključne teme: veštačke inteligencije.

Related post

U ovoj vesti prenosimo vam obaveštenje o dosadašnjem radu Centra za popularizaciju i promociju znanosti pri Sveučilištu u Rijeci, partneru...

Institut za pejzažne i urbanističke studije na ETH Cirih najavljuje osnivanje radne grupe Restauracija predela kroz komunalno udruživanje 2024, otvorene...

„Ako je nauka tu da nam pruži podatke, ponudi svoje predikcije i uputi na moguća rešenja, ma kako kompleksna ili...

U petak, 10. novembra, u 18 časova, održava se završni događaj art+science manifestacije u 2023. godini. Izložba „Mogućnosti predela“ u galeriji Podroom KCB-a završiće se...

SR