Ars elektronika | Program Beogradskog vrta

Uz sve veći rast digitalizacije našeg sveta, zajedno sa rastom naših nada i strahova, četrdeset dve godine nakon osnivanja, a u drugoj godini Kovid pandemije, Ars elektronika se okreće svojim korenima. Platforma za posvećene ljude koji vide budućnost, ali ne u kristalnoj kugli tehnoloških kompanija, već kao odgovornost našeg doba koju su počeli da prihvataju, kao društvenu aktivaciju i osnaživanje, kao izvor analitičke, korektivne i alternativne misli i akcije.

Ars elektronika će u Keplerovim vrtovima ponovo biti festival globalnog umrežavanja podržan od strane više od sto udruženih partnera. S obzirom na to da nije dovoljno samo baciti pogled preko ograde – mi se umrežavamo, otvaramo i delimo naše vrtove kao mesta ideja, inspiracije, uzora i impulsa koji pokreću na razmišljanje.

Beogradski vrt predstavlja publici Festivala šesto izdanje art+science programa koje se fokusira na kreativno i kritičko čitanje i analiziranje sistema veštačke tehnologije, njihovih vrednosti i mogućnosti. Ubrzana hiperprodukcija sadržaja i nesputana proliferacija tehnologije nude lažni (društveni) osećaj ispunjenosti, zbog čega su mnoga ključna pitanja i teme preskočeni ili zanemareni.

Beogradski vrt pretenduje da bude bina za pronicljive diskusije i inspirativna partnerstva austrijskih i internacionalnih kolega u svim povezanim poljima. Kroz jedan otvoren dijalog – ostvaren na osi Dunava između Linca i Beograda, koja takođe uključuje brojne povezane tačke – neguje se i aktivira razmenjivanje znanja, ideja i praksi.

Festival Ars elektronika prvi put je održan 18. septembra 1979. Pilot-izdanje je osmišljeno kako bi se Digitalna revolucija iskoristila kao prilika za sagledavanje potencijalnih budućnosti sa fokusom na ispitivanju spona između umetnosti, tehnologije i društva. Ovom filozofijom, koja je i dan danas geslo Ars elektronike, osnivači festivala udarili su temelje za njen trajni uspeh. Centar Ars elektronika osnovan je 1996. i iz godine u godinu okuplja desetine hiljada dece iz vrtića, predškolaca, učenika i studenata oko pitanja posvećenih digitalizaciji našeg sveta. Trenutno se fokusira na potencijal sledećeg ključne teme: veštačke inteligencije.

Related post

U želji da mladima omogući da otkriju magični svet koji se krije na preseku nauke i umetnosti, Evropska laboratorija za...

Otvoren je poziv za finansiranje projekata u okviru evropskog projekta MUSAE – Bringing together artists and companies to address future...

NLB MUZA, program kulturnog nasleđa, koji obuhvata muzej i galeriju, raspisuje međunarodni javni poziv mladim umetnicima iz Jugoistočne Evrope da...

Centar za promociju nauke i Muzej nauke i tehnike pozivaju sve zainteresovane za industrijsko nasleđe, nove multimedijalne tehnologije, interdisciplinarna istraživanja...

SR