art+science+makers lab: izložba radova učenika

Izložba radova učenika srednjih škola širom Srbije održana je u subotu oktobar 2021, 12h45 u okviru art&science makers laboratorije. art+science+makers lab je zamišljen kao četvoročasovni vikend program za mlade svih razreda srednje škole, koji su zainteresovani za rad na projektima oslonjenim na naučna i tehnološka saznanja, umetničko istraživanje i sa njima društveno povezane teme. Program, osim okvira koji je i samim nazivom definisan (umetnost, nauka, mejkers kultura), ove godine ima tematski okvir veštačke inteligencije. Njegov cilj je da pokrene kritičko preispitivanje ovih koncepata kroz međusobnu saradnju mladih i odraslih, i osnaži otvoren način razmišljanja, usmerenost na proces, kreativnost, kritičko mišljenje i transdisciplinarni način istraživanja i sagledavanja fenomena. Jedna od osnovnih ideja je i da ovaj program osnaži i kompetencije mladih za saradnju, planiranje i vođenje projekata.

Kroz radionice u Muzeju nauke i tehnike, koje su organizovane u okviru programa art+science Centra za promociju nauke, učili smo jedni od drugih ne samo o programiranju, pletenju, testerisanju, umetnosti, već i o tome kako odučiti neke krute navike našeg uma i uvek se vraćati pitanju zašto nešto radimo. Teme kojima su se timovi bavili veoma su aktuelne i važne za sve nas, ali važne su i za celo društvo. Naši digitalni otisci, identitet i osećanja koja ih prate, zatim uticaj veštačke inteligencije na muzičko i likovno stvaralaštvo, sve prisutniji video-nadzor i društvena kontrola široka su polja. Pozivamo vas da ih zajedno i kritički istražujemo kroz ovu izložbu, koju smo kreirali sa dvadesetoro sjajnih mladih ljudi!


Tokom ovih pet sedmica sa njima su nastajala art+science dela na koja smo ponosni, ali ne samo zbog toga kako izgledaju ili deluju na sve vas, već i zato koliko nas je rad na njima sve osnažio i usmerio da svesnije vidimo svoju poziciju u zajednicama kojima pripadamo.

Related post

U ovoj vesti prenosimo vam obaveštenje o dosadašnjem radu Centra za popularizaciju i promociju znanosti pri Sveučilištu u Rijeci, partneru...

Institut za pejzažne i urbanističke studije na ETH Cirih najavljuje osnivanje radne grupe Restauracija predela kroz komunalno udruživanje 2024, otvorene...

„Ako je nauka tu da nam pruži podatke, ponudi svoje predikcije i uputi na moguća rešenja, ma kako kompleksna ili...

U petak, 10. novembra, u 18 časova, održava se završni događaj art+science manifestacije u 2023. godini. Izložba „Mogućnosti predela“ u galeriji Podroom KCB-a završiće se...

SR