Početak projekta EkOtisak!

U sredu 29. septembra 2021. u 13 časova održan je prvi zvanični sastanak projekta EkOtisak – Klimatska Naučno-umetnička Akcija za Građane Novog Sad. Na sastanku u prostorijama organizacije Zeleni Sad okupili su se svi partneri na projektu čiji je koordinator Centar za promociju nauke: predstavnici Filozofskog fakulteta i Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Centra za promociju nauke i organizacije Zeleni Sad. U okviru razgovora formirana je detaljna agenda aktivnosti koje će se kontinuirano sprovoditi u periodu od godinu dana, uključujući finalnu izložbu i prateće događaje u okviru manifestacije art+science i programa Dunavsko more Evropske prestonice kulture Novi Sad 2022.

Osnovni cilj projekta EkOtisak je menjanje navika i svesti građana, usmerenih na održivo i čistije okruženje. Kampanja „Klimatska naučno-umetnička akcija za građane Novog Sada“, kroz prakse naučnih i umetničkih istraživanja, posvećena je aktivnom uključivanju umetnika, naučnika, studenata, organizacija civilnog društva i pojedinaca, i uspostavljanju novih kulturnih obrazaca i klimatsko svesnih oblika ponašanja. Naglasak će biti stavljen na sam proces nastanka ovih transdisciplinarnih, kolaborativnih radova, u periodu od septembra 2021. do jula 2022. Kroz intenzivan dijalog i zajednička istraživanja uključenih aktera, razvijaće se jedinstveni sadržaji koji vode ka osvešćivanju uloge koju svako od nas ima u procesu klimatskih promena na planeti. Polazeći od pojma karbonskog (CO2) otiska kao mere ljudskog uticaja na životnu sredinu i klimu uopšte, razvijeni umetnički sadržaji lokalizovaće doživljaj klimatskih promena, (pre)često viđenih kao vremenski i prostorno apstraktne i daleke pojave.

AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD – KATEDRA ZA NOVE LIKOVNE MEDIJE

Akademija umetnosti je visokoobrazovna institucija posvećena obrazovanju, promovisanju kulturno-umetničkih aktivnosti, internacionalizaciji umetničke scene, nastavno-naučnog kadra i umetnika. Uloga Akademije je da, kroz rad Katedre za nove likovne medije, doprinese umetničkom uobličavanju istraživačkog rada projektnih partnera i time približi ishode istraživačkog rada posetiocima i građanima. Radom na dizajniranju i produkciji umetničkih intervencija u javnom prostoru i ambijenta Eko punkta na drugačiji način će se komunicirati istraživački materijal. Kreirani umetnički sadržaji lokalizovaće problematike i na interaktivan način angažovati građane.

EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZELENI SAD

Ekološko udruženje Zeleni Sad, osnovano 2013. godine u Novom Sadu, je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, koja se zalaže za zaštitu i poboljšanje kvaliteta životne sredine, za koncept održivog razvoja, za rehabilitaciju ugroženih područja, kao i za promenu navika i podizanje svesti u pogledu (o)čuvanja prirode i kulturne baštine, i promocije zdravog života.

FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU – CENTAR ZA BIHEVIORALNU GENETIKU

Filozofski fakultet je jedan od dva najstarija fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji nudi više od 45 akreditovanih studijskih programa na sva tri nivoa studija. Okuplja društvene i humanističke nauke, obrazujući buduće stručnjake za filologiju, istoriju, psihologiju, pedagogiju, filozofiju, sociologiju, socijalni rad, kao i buduće novinare i komunikologe. Centar za bihejvioralnu genetiku (CBG) će u okviru projekta biti zadužen za realizaciju sveobuhvatnog istraživanja o navikama građana koje značajno utiču na povećanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao jednog od najvažnijih globalnih izvora zagađenja. Istraživanje će biti sprovedeno po principa nauke u koju su aktivno uključeni građani (engl. citizen science). Faze istraživanja uključuju kreiranje upitnika, regrutovanje ispitanika, prikupljanje i statističku obradu podataka, i prezentaciju rezultata na javnim događajima, a sve u skladu sa principima građanskih naučnih istraživanja.

CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE

Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija Republike Srbije osnovana Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti 2010. godine. Misija Centra je podizanje naučne pismenosti i vidljivosti nauke u društvu, kroz podršku (ne)formalnim obrazovnim procesima i kroz kreiranje i predstavljanje inovativnih sadržaja i formata, koji odgovaraju na potrebe i očekivanja građana i društva u celini. U cilju decentralizacije promocije nauke i aktivnog širenja pristupa i metoda, CPN je inicirao nastanak i razvoj Mreže naučnih klubova koja trenutno broji 15 jedinica u gradovima i manjim mestima širom Srbije. CPN je važan lokalni partner u brojnim internacionalnim projektima, među kojima su: TeRRIFICA – Territorial RRI fostering Innovative Climate Action, AILab – European ARTificial Intelligence Lab, European Digital Art and Science Network itd. Uloga Centra za promociju nauke je da nastavi aktivnosti na spoju nauke i umetnosti programom posvećenim klimatskim izazovima i multidisciplinarnim istraživanjima na ovom polju.

Related post

Učesnici projekta BioAwaking iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posetili su Institut Kersnikova od 26. do 28. juna, kako...

U sklopu projekta Climateurope2, Centar za promociju nauke započinje putujuću klimatsku akciju – Roadshow, koja će kroz umetnost i nauku...

Klimatska akcija kroz poeziju i fotografiju Vreme u kome živimo neumitno je donelo znanje o klimatskim promenama: činjenice su svuda...

Centar za promociju nauke i Muzej nauke i tehnike pozivaju sve zainteresovane za industrijsko nasleđe, nove multimedijalne tehnologije, interdisciplinarna istraživanja...

SR