Imaginarne mape | Aleksandra Jovanić

Ideja projekta „Imaginarne mape“ se bazira na potencijalima transformisanja prepoznatih pravilnosti i nepravilnosti u prirodi i društvenim naukama u vizualizaciji ličnih narativa. Priče koje nas čine, naši mikrosvetovi, mogu se uvećati preko naših dimenzija (u imersivno okruženje) i biti predstavljene kao lične mape. Na ovaj način se konstruišu veze između naših životnih izbora i događaja, s jedne strane, i toga kako univerzum izgleda, sa druge strane.
Narodi starih kultura (Vavilonci, stari Grci, Kinezi) aktivno su posmatrali noćno nebo i pronalazili grupe zvezda koje čine šablone. Najsjajnije zvezde su povezivali u fiktivne grupe, dok su slabije vidljive zvezde ignorisali. Uz puno mašte, te grupe zvezda su vizualizovane kao heroji, mitska bića ili bogovi, i tako su ucrtavane u mape neba. U „Imaginarnim mapama“ imate mogućnost da na sliku neba smestite potpuno drugačija sazvežđa, koja su nešto svojstvenija našoj svakodnevici i današnjim predmetima obožavanja (laptop, likovi iz popularne kulture, mobilni, hrana itd).


Aktivno učešće publike je neophodno za realizaciju rada. Na mobilnim uređajima (tableti i mobilni telefoni) pristupa se interfejsu koji vodi ka jednom od ponuđenih upitnika. Pitanja su ista ona koja najčešće srećemo u časopisima i internet kvizovima o ličnim afinitetima (omiljena boja, omiljena životinja itd). Na osnovu tih podataka, generiše se jedinstvena virtuelna sfera (vidljiva preko ekrana mobilnog uređaja) na kojoj je slika trenutnog neba sa zvezdama i docrtanim ličnim sazvežđima upitanika.

Aleksandra Jovanić (r. 1976) je doktor digitalne umetnosti i diplomirani programer. Umetnost i nauku, iz ove dve dodirne oblasti, koristi svakodnevno u istraživanju internet umetnosti i web dizajna, tehnologije novih medija i interaktivnih medija. U zvanju docenta, trenutno predaje na sva tri nivoa studija, na osnovnim na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na master studijama Fakulteta primenjenih umetnosti i umetničkim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Kao član razvojnih web timova i samostalno, uspešno radi na kreiranju kompleksnih internet projekata za značajne klijente, najčešće u oblasti kulture i umetnosti. Aktivno izlaže na grupnim i samostalnim izložbama od 2003. godine.
Više informacija o umetnici i njenom radu na: aleksandrajovanic.com.

Related post

Projekat Bio Awaking želi da pomogne u razvoju mreže bio-umetnika širom Evrope i podstakne kreiranje bio-art instalacija korišćenjem uzoraka iz...

Atinski festival digitalne umetnosti, prva i najveća međunarodna platforma za digitalnu umetnost u Grčkoj, otvoren je 16. maja ADAF 2024:...

Pozivamo vas da se prijavite za učešće u projektu FASIH (Future Art Science Industrial Heritage), međunarodnom interdisciplinarnom projektu, kofinansiranom kroz...

Bio Art Forum, koji će se održati od 16. do 18. maja u Kreativnom distriktu, u Novom Sadu, okupiće umetnike,...

EN