FASIH na festivalu novih medija Speculum Artium 2023

Petnaesto izdanje festivala novih medija Speculum Artium održaće se od 20. do 23. septembra u Trbovlju, u Sloveniji

U Trbovlju u Sloveniji kolektivna vizija novih medija je već dugo u usponu, a poslednjih godina sve više prati veze između civilnog društva i akademske zajednice, javnog sektora i privrede. Ove veze stimulisane su dodatno ekspanzijom digitalnih i onlajn sadržaja. Vrhunac novih medijskih događaja u gradu je Speculum Artium festival, koji sumira sadržaje koji se u njemu stvaraju, grade i pre svega dele tokom cele godine u Delavskom domu Trbovlje.

Petnaesti festival umetnosti novih medija, Speculum Artium 2023, preispituje naše fundamentalne ideje o umetnosti, relativizuje odnos čoveka i mašine i podstiče na pažljivo slušanje. Odgovore na pitanja o prirodi čovečanstva, definiciji umetnosti, ograničenjima tehnologije i zamenjivosti čoveka istražuju dela koja teže humanizaciji tehnologije.

Svaki projekat je priča za sebe i deo celine koja je zaokružena preplitanjem umetnosti, tehnologije i nauke, privrede i obrazovanja. Nezavisna sekcija ove godine, po dvanaesti put predstavlja međunarodni festival video-umetnosti DigitalBigScreen 360°. Istraživanje granica filmske forme i percepcija gledalaca se sve više seli u svet sfernog videa, dopunjenog multisenzornim iskustvima, potpomognutim razvojem tehnologije. Eksperimentalni radovi u virtuelnom ambijentu upotpunjuju festivalski program klasičnim video-radovima koji nas i dalje opčinjavaju kolektivnim iskustvom gledanja na velikom ekranu. Prateći program obuhvata predavanja, performativne prezentacije, radionice za decu i mlade, razgovore i stručna vođenja kroz izložbu.

Ove godine deo programa upotpunjuju i partneri međunarodnih projekata FASIH, Searcher, Robot Theatre i Dvig digitalnih kompetencija, koji kroz okrugle stolove, radionice i stručne panele šire znanje, podržavaju razmenu dobrih praksi i podstiču saradnju, prenoseći viziju festivala van njegovih vremenskih i prostornih okvira.

Festival će se održati od 20. do 23. septembra na više lokacija u Trbovlju, u Sloveniji.

Ulaz na festival je besplatan.

Više informacija: https://speculumartium.si/wp21/?lang=en

Related post

Projekat Bio Awaking želi da pomogne u razvoju mreže bio-umetnika širom Evrope i podstakne kreiranje bio-art instalacija korišćenjem uzoraka iz...

Atinski festival digitalne umetnosti, prva i najveća međunarodna platforma za digitalnu umetnost u Grčkoj, otvoren je 16. maja ADAF 2024:...

Pozivamo vas da se prijavite za učešće u projektu FASIH (Future Art Science Industrial Heritage), međunarodnom interdisciplinarnom projektu, kofinansiranom kroz...

Bio Art Forum, koji će se održati od 16. do 18. maja u Kreativnom distriktu, u Novom Sadu, okupiće umetnike,...

SR