FASIH na festivalu novih medija Speculum Artium 2023

Petnaesto izdanje festivala novih medija Speculum Artium održaće se od 20. do 23. septembra u Trbovlju, u Sloveniji

U Trbovlju u Sloveniji kolektivna vizija novih medija je već dugo u usponu, a poslednjih godina sve više prati veze između civilnog društva i akademske zajednice, javnog sektora i privrede. Ove veze stimulisane su dodatno ekspanzijom digitalnih i onlajn sadržaja. Vrhunac novih medijskih događaja u gradu je Speculum Artium festival, koji sumira sadržaje koji se u njemu stvaraju, grade i pre svega dele tokom cele godine u Delavskom domu Trbovlje.

Petnaesti festival umetnosti novih medija, Speculum Artium 2023, preispituje naše fundamentalne ideje o umetnosti, relativizuje odnos čoveka i mašine i podstiče na pažljivo slušanje. Odgovore na pitanja o prirodi čovečanstva, definiciji umetnosti, ograničenjima tehnologije i zamenjivosti čoveka istražuju dela koja teže humanizaciji tehnologije.

Svaki projekat je priča za sebe i deo celine koja je zaokružena preplitanjem umetnosti, tehnologije i nauke, privrede i obrazovanja. Nezavisna sekcija ove godine, po dvanaesti put predstavlja međunarodni festival video-umetnosti DigitalBigScreen 360°. Istraživanje granica filmske forme i percepcija gledalaca se sve više seli u svet sfernog videa, dopunjenog multisenzornim iskustvima, potpomognutim razvojem tehnologije. Eksperimentalni radovi u virtuelnom ambijentu upotpunjuju festivalski program klasičnim video-radovima koji nas i dalje opčinjavaju kolektivnim iskustvom gledanja na velikom ekranu. Prateći program obuhvata predavanja, performativne prezentacije, radionice za decu i mlade, razgovore i stručna vođenja kroz izložbu.

Ove godine deo programa upotpunjuju i partneri međunarodnih projekata FASIH, Searcher, Robot Theatre i Dvig digitalnih kompetencija, koji kroz okrugle stolove, radionice i stručne panele šire znanje, podržavaju razmenu dobrih praksi i podstiču saradnju, prenoseći viziju festivala van njegovih vremenskih i prostornih okvira.

Festival će se održati od 20. do 23. septembra na više lokacija u Trbovlju, u Sloveniji.

Ulaz na festival je besplatan.

Više informacija: https://speculumartium.si/wp21/?lang=en

Related post

U ovoj vesti prenosimo vam obaveštenje o dosadašnjem radu Centra za popularizaciju i promociju znanosti pri Sveučilištu u Rijeci, partneru...

Institut za pejzažne i urbanističke studije na ETH Cirih najavljuje osnivanje radne grupe Restauracija predela kroz komunalno udruživanje 2024, otvorene...

„Ako je nauka tu da nam pruži podatke, ponudi svoje predikcije i uputi na moguća rešenja, ma kako kompleksna ili...

U petak, 10. novembra, u 18 časova, održava se završni događaj art+science manifestacije u 2023. godini. Izložba „Mogućnosti predela“ u galeriji Podroom KCB-a završiće se...

SR