Prvi radni sastanak projekta eu digital deal u atini

Tim Centra za promociju nauke učestvovao je od 6. do 8. marta 2023. na prvom radnom sastanku projekta EUropean Digital Deal, podržanog kroz EU Program Kreativna Evropa.

Predstavnici CPN-a, zajedno sa kolegama iz Ars Elektronike iz Linca, koja rukovodi ovim projektom, i još 11 partnerskih organizacija iz Evrope, tokom sastanka u Atini produbili su metodologiju rada i uspostavili naredne korake ove velike međunarodne saradnje.

Projekat EUDigitalDeal  istražuje efekte ubrzane digitalne transformacije i novih tehnologija, poput alata i raznovrsnih modela primene veštačke inteligencije, na demokratske vrednosti i sisteme. Ovaj poduhvat okuplja umetnike, istraživače, eksperte, naučne institucije i predstavnike javnog sektora u pokušaju da odgovore na izazove tehnološke transformacije i istaknu značaj umetnosti kao mogućeg katalizatora za održivu inovaciju koja u svom središtu ima čoveka i humanističke  vrednosti .

Do kraja 2025. projekat će realizovati veći broj festivala, izložbi i drugih programskih aktivnosti širom Evrope, i podržati više od 200 umetnika sa ciljem proširivanja javnog diskursa o ovim temama i otvaranja alternativnih perspektiva za dalji razvoj. Kroz digitalnu platformu Digital Futures Action Plan, projekat će razviti edukativne programe i prateće materijale, pružajući okvir za otvorenu diskusiju o intenzivnim promenama kroz koje društvo ubrzano prolazi. CPN će kroz  EUDigitalDeal  realizovati  art + science  manifestacije, događaje i otvorene pozive u naredne tri godine, organizovati studijske posete partnerskim organizacijama i kontinuirano raditi na edukaciji i osnaživanju mladih  profesionalaca i đaka.

Related post

U ovoj vesti prenosimo vam obaveštenje o dosadašnjem radu Centra za popularizaciju i promociju znanosti pri Sveučilištu u Rijeci, partneru...

Institut za pejzažne i urbanističke studije na ETH Cirih najavljuje osnivanje radne grupe Restauracija predela kroz komunalno udruživanje 2024, otvorene...

„Ako je nauka tu da nam pruži podatke, ponudi svoje predikcije i uputi na moguća rešenja, ma kako kompleksna ili...

U petak, 10. novembra, u 18 časova, održava se završni događaj art+science manifestacije u 2023. godini. Izložba „Mogućnosti predela“ u galeriji Podroom KCB-a završiće se...

SR