Rezidencija za umetnike u Berlinu: Kunst der Verschränkung (Umetnost preplitanja)

BIFOLD (Berlinski institut za osnove učenja i podataka) i Naučna galerija Tehničkog univerziteta u Berlinu (TU) sa uzbuđenjem najavljuju novi program za rezidenciju umetnika Kunst der Verschränkung. Rezidencija nastoji da spoji umetničke i naučne perspektive stavljajući umetnika u središte najsavremenijih istraživanja iz oblasti veštačke inteligencije (AI) i odnosa između upravljanja velikim podacima i mašinskog učenja. Izabranom umetniku* biće pružena prilika da realizuje projekat u okviru rezidencije u BIFOLD-u, eminentnom centru za veštačku inteligenciju i obradu baza podataka u Berlinu.

Institut traži umetnika sa prebivalištem u Berlinu, koji ima kapacitet da zaroni u BIFOLD-ovu istraživačku riznicu, vodi angažovane diskusije sa naučnicima i širom javnošću, i koji ima za cilj stvaranje inspirativnog, pronicljivog i inovativnog umetničkog dela.

*Podržane su prijave samostalnih umetnika, umetničkih timov ili malih kolektiva (≤5 ljudi).

O BIFOLD-u i istraživačkim temama za ovu rezidenciju

BIFOLD je formiran 2019. spajanjem dva nacionalna centra kompetencija za veštačku inteligenciju koji se bave temeljima razvoja veštačke inteligencije, a to su: upravljanje bazama podataka i mašinsko učenje. Njihovo preplitanje je centralno za BIFOLD i njegove napore da stvori nove infrastrukture i alate, da se pozabavi otvorenim pitanjima u različitim disciplinama, kao i da razvije pristupe za objašnjivu veštačku inteligenciju. Kao takav, BIFOLD istražuje primenu AI u oblastima digitalnih humanističkih nauka, fizike, hemije, medicine i daljinske detekcije. Dok naučna saznanja i potencijal novih tehnologija rastu, društvena, kulturna i umetnička razmišljanja o ovim oblastima mogu obogatiti osnovu za njihov kritički i dalji razvoj.

Kunst der Verschränkung stoga nastoji da ispita najsavremeniji tehnički i tehnološki razvoj kroz umetničke perspektive. Ove perspektive mogu baciti svetlo ne samo na to kako se sistemi veštačke inteligencije primenjuju u rešavanju problema, već i na to kako mogu podjednako da potkopaju ili ističu asimetrije i nejednakosti koje se nalaze u različitim sistemima velikih razmera koji pokreću društvo. Rezidencijalni program stoga pruža okvir za istraživanje uloge umetnika, umetnosti i kulture u talasu inovacija u oblasti veštačke inteligencije koji se brzo razvija, kao i za razmišljanje o statusu interakcije između implicitnog (prećutnog) i eksplicitnog znanja u umetničkoj praksi u postdigitalnom dobu.

Implikacije obrade baza podatke i njihovo upravljanje i analiza putem mašinskog učenja su centralna tema rezidencije. Ovo je ilustrovano kroz osnovni fokus BIFOLD-ovih različitih istraživačkih grupa i laboratorija. Stoga se očekuje od izabranog umetnika da se aktivno povezuje sa istraživačkom ekspertizom koja se trenutno razvija u BIFOLD-u.

Naučnici u BIFOLD-u rade u interdisciplinarnom kontekstu i u istraživačkim grupama i laboratorijama, razvijajući i kurirajući sve veću kolekciju zajedničkih skupova podataka. Zamišljeno je da rezidencijalni umetnik iskoristi ovaj rastući ekosistem znanja i unapredi svoja umetnička istraživanja tako što će doprineti entuzijazmu institucije za takve vrste saradnje nauke i umetnosti, kao i kroz javnu promociju rezultata zajedničkih međudisciplinarnih diskusija.

Više detalja o rezidenciji i prezentaciji umetničkih dela

Odabrani umetnik će biti pozvan na rezidenciju u BIFOLD koja će započeti septembra 2022, a do kraja maja će biti obavešten o rezultatima procesa selekcije. Rad u okviru radionice podržaće lokalni fasilitatori, a umetnik će raditi sa kustoskinjom dr Klaudijom Šnug tokom celog procesa, čiji je rezultat izložba ili finalna prezentacija umetničkog dela u Berlinu, u februaru 2023. godine.

Uvod i prvi radni kontakt predviđen je za leto 2022, u zavisnosti od dostupnosti umetnika. Na početku rezidencije, umetnik će biti pozvan da predstavi svoj rad, predložene teme projekta ili sam projekat na BIFOLD istraživačkom simpozijumu. Tokom rezidencije, od umetnika se očekuje da sarađuje na istraživačkim temama BIFOLD-a, razmišlja o njihovoj umetničkoj praksi i sarađuje sa studentima doktorskih studija na BIFOLD-ovoj postdiplomskoj školi.

Umetnički radovi realizovani tokom rezidencije biće predstavljeni i izloženi u Naučnoj galeriji na Tehničkom univerzitetu u Berlinu i BIFOLD-u, od februara 2023.

Raspored

Otvaranje konkursa: 16. mart 2022.

Zatvaranje konkursa: 25. aprila 2022.

Rezultati: Kraj maja 2022.

Početak rezidencije: septembar 2022.

Budžet za rezidenciju

Odabrani umetnik će dobiti bruto iznos od 30.000 evra, koji pokriva honorar umetnika, vreme provedeno u BIFOLD-u, honorare za prezentacije i radionice tokom faze boravka, sve troškove materijala i troškove izrade umetničkog dela. Plaćanje će se obaviti u tri rate.

Potrebna dokumentacija

U aplikaciji je neophodno dostaviti sledeće:

1. Naslov projekta.

2. Ukratko opisati svoju umetničku praksu i motivaciju za prijavu na ovu rezidenciju (400 reči).

3. Opisati svoju umetničku praksu i kako bi se ona mogla ukrštati ili dopuniti istraživačkim temama na BIFOLD-u (300 reči).

4. Objasniti ideju/temu za rezidenciju i kakav je plan saradnje sa istraživačima i doktorantima BIFOLD-a (400 reči).

5. Navesti ranije saradnje sa naučnicima: kako, gde i u kojoj meri (200 reči).

Takođe, treba dostaviti i sledeće:

• Portfolio u PDF formatu (maksimalno 10 MB). Portfolio treba da sadrži slike, linkove ka postojećim internet sajtovima, katalozima ili video-sajtovima na kojima se nalazi umetnikov rad.

• Biografiju koja uključuje sve relevantne informacije, detalje o kvalifikacijama, prethodnim izložbama, učešću u rezidencijalnim programima, aktivnostima javnog angažovanja i održanim radionicama.

• Plan budžeta koji uključuje analizu sa detaljima honorara umetnika i projektovanih troškova produkcije.

Kriterijumi

• Kvalitet ideje projekta i prethodnog rada prikazanog u portfoliju.

• Demonstracija smislene veze i interesovanja za ključne teme istraživanja kao što je gore predstavljeno.

• Posvećenost produkciji rezultata tokom rezidencije za izložbu početkom 2023. godine.

• Estetika, originalnost ideja i kvalitet predloženog umetničkog pristupa temi.

• Interesovanje za zajednički rad i aktivnu razmenu sa naučnicima u BIFOLD-u.

• Interesovanje za angažovanje sa studentima doktorskih studija na BIFOLD-u, kao i sa publikom Galerije nauke Berlin, koja je pretežno starosti 15-28 godina.

• Pokazani kapacitet za implementaciju predložene ideje u okviru predviđenog budžeta.

Komisija

Pobednika konkursa će izabrati žiri koji uključuje:

• Dva predstavnika BIFOLD-a.

• Dva predstavnika Galerije nauke Berlin.

• Kustos rezidencije.

• Jedan eksterni stručnjak za nauku i umetnost.

Odluka žirija biće konačna. Ime pobednika biće objavljeno na sajtovima Galerije nauke Berlin, Međunarodne naučne galerije, TU Berlin i BIFOLD-a.

Podrška

Rezidencijalni program Kunst der Verschränkung realizuje se u saradnji BIFOLD-a i Galerije nauke na TU Berlin. BIFOLD uživa snažnu podršku Saveznog ministarstva obrazovanja i istraživanja (BMBF) i Kancelarije državnog saveta za nauku i istraživanje u Berlinu.

Više informacija možete pronaći ovde.

 

Related post

Projekat Bio Awaking želi da pomogne u razvoju mreže bio-umetnika širom Evrope i podstakne kreiranje bio-art instalacija korišćenjem uzoraka iz...

Atinski festival digitalne umetnosti, prva i najveća međunarodna platforma za digitalnu umetnost u Grčkoj, otvoren je 16. maja ADAF 2024:...

Pozivamo vas da se prijavite za učešće u projektu FASIH (Future Art Science Industrial Heritage), međunarodnom interdisciplinarnom projektu, kofinansiranom kroz...

Bio Art Forum, koji će se održati od 16. do 18. maja u Kreativnom distriktu, u Novom Sadu, okupiće umetnike,...

SR