Slike Mozga

Umetnost kao dinamični patern aktivacije određenih nervnih mreža

Poslednjih pet godina, intenzivno sam se bavio istraživanjima u okviru polja kognitivnih nauka, kao i odnosa između kognitivnih nauka i umetnosti. Tokom tog perioda, realizovao sam nekoliko projekata, od kojih sam u projektu Stanja uma ispitivao kako iskustvo oblikuje naš identitet kroz neuroplastičnost i epizodično, semantičko i proceduralno sećanje (konstrukcija autobiografskog ja, Ja kod Antonija Damazija) koristeći metodologiju video dnevnika Jonasa Mekasa i Džojsovog toka svesti.

Brain Pictures - Zarko Aleksic


Slike mozga je multidisciplinarni istraživački projekat koji povezuje naučne metodologije sa umetničkom praksom, u isto vreme konstruišući kontekst za pomeranje pojma o umetničkoj produkciji, „umetničkom objektu“ i umetničkom posmatranju ka jednom novom ideološkom okviru zasnovanom na ispitivanjima u okviru kognitivnih nauka. Ontološka promena mogla bi da se trasira preko činjenice da je umetničko delo određena aktivacija paterna nervnih mreža koja može da se aktivira eksternim, internim (ili i jednim i drugim) stimulansima. Ovakvo razumevanje umetnosti, u kom posmatrač igra ključnu ulogu, vodi dalje do seta ontoloških, epistemoloških, socioloških, političkih i ekonomskih implikacija
Druga važna pitanja koja ova izložba postavlja su etičke prirode i vezana za upotrebu tehnologije, interfejsa između mozga i mašine i mogućnosti nadgledanja misli drugih ljudi time ugrožavajući njihovu privatnost. Moju umetničku praksu čini duplo istraživanje mozga – prvo, naučno, takozvana perspektiva trećeg lica i drugo, subjektivističko-poetsko, tačka gledišta prvog lica. Filozofski koncept intencionalnosti (termin se odnosi na sposobnost uma da kreira predstave i ne sme se pomešati sa intencijom) takođe igra važnu ulogu. Druga slična klasifikacija vezana je za strukturu nervne aktivnosti i pojave koje iz njih nastaju.
Skener snimci mog mozga za ispitivanja, funkcionalna magnetna rezonancija je rađena u Frankfurtu, a transkranijalna magnetna stimulacija u Beču.

Darko Aleksić

Žarko Aleksić (1985) je rođen Knjaževcu. Studirao je filozofiju na Beogradskom univerzitetu, potom se upisao na Akademiju likovnih umetnosti u Beču, gde je radio kao asistent. Od zimskog semestra 2018. Godine, organizuje i podučava predmet “Umetnost i kognitivne nauke”. 2019. Godine dobija titulu Master na Akademiji likovnih umetnosti u Beču. Bavi se pitanjima u polju kognitivnih neuronauka, kao što su veza između percepcije i mašte, pitanje um/telo, intencionalnost, mentalne reprezentacije, konstrukcije realnosti, tok svesti, empatija i neuroplastičnost. Aktivno je uključen u izložbenu praksu u Srbiji i inostranstvu, a samostalne izložbe koje bi želeo da naglasi su: Slike mozga, Stanja uma, Plivanje protiv toka svesti, Formiranje i edukacija, Snovi o stvarnosti i Hiperplastično. Osnivač je umetničkog kolektiva UMETNIK koji se bavi teoretskim i praktičnim ispitivanjem koncepta UMETNOST i UMETNIK u ontološkom i socio-ekonomskom smislu. Živi i radi u Beču.
http://www.zarkoaleksic.com/

Related post

U želji da mladima omogući da otkriju magični svet koji se krije na preseku nauke i umetnosti, Evropska laboratorija za...

Otvoren je poziv za finansiranje projekata u okviru evropskog projekta MUSAE – Bringing together artists and companies to address future...

NLB MUZA, program kulturnog nasleđa, koji obuhvata muzej i galeriju, raspisuje međunarodni javni poziv mladim umetnicima iz Jugoistočne Evrope da...

Centar za promociju nauke i Muzej nauke i tehnike pozivaju sve zainteresovane za industrijsko nasleđe, nove multimedijalne tehnologije, interdisciplinarna istraživanja...

SR