Sva lica anksioznosti

Iz godine u godinu, širom sveta raste broj ljudi kod kojih je zabeležena neka vrsta anksioznih poremećaja.

(Multi)facing anxiety


Cilj projekta Sva lica anksioznosti je da se podigne svest o ovom problemu i da se pomogne u sprečavanju stigmatizacije anksioznih poremećaja kao najčešćih mentalnih poremećaja koje prati gubitak opšte funkcionalnosti.

Istraživanje anksioznosti razvija se kroz formu interaktivne audio-vizuelne instalacije, koja uključuje auditivna svedočenja ljudi koji su u svom životu osetili izraženu anksioznost. Posetioci će, dok slušaju ove izjave, biti okruženi svetlima koja odražavaju razlike u moždanim talasima tokom opuštenog i pobuđenog anksioznog mentalnog stanja. Svetla će se multiplikovati u prostoru formiranom od ogledala, stvarajući osećaj nepreglednosti.

Posmatrači će tokom izložbe biti u prilici da na kažiprst stave GSR aparat. Signali će se generisati na osnovu emotivne reakcije na priču i okolinu. GSR zapisi će biti snimljeni i kasnije upoređeni kako bi se ispitalo kako anksiozno iskustvo drugih ljudi utiče na nas i da li na sličan način reagujemo na iste stimulanse.

(Multi)facing anxiety

* Izlaganje svetlu ili zvuku može da pogorša probleme kardiovaskularnog, neurološkog ili bilo kog drugog hroničnog zdravstvenog stanja.

Bojana S Knezevic

Bojana S. Knežević je multimedijalna umetnica aktivna u domenu performansa, videa, audio-vizuelne instalacije, radijske i zvučne umetnosti. Njeni angažovani i participativni umetnički projekti teže redefinisanju mnogostrukih društvenih stereotipa sa fokusom na marginalizovanim ili skrivenim individualnim i kolektivnim identitetima. 
Osnovne i master studije (smer Novi likovni mediji) završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a doktorirala Digitalnu umetnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.
Koautorka je radio emisije/podkasta i umetničkog i medijskog projekta Femkanje, posvećenog savremenoj umetnosti, kulturi i feminizmu u Srbiji, ex-YU regionu i Evropi. 
http://femkanje.com/

David Stanley

Dejvid Stenli je multidisciplinarni umetnik iz Birmingema u Velikoj Britaniji sa preko 10 godina iskustva rada u filmskoj produkciji, dizajnu i fotografiji. Svoje vreme deli između Velike Britanije i Balkana. Radi i sarađuje u raznim oblastima dizajna i produkcije radi stvaranja drugačijih perspektiva na naše okruženje.
U fotografijama, kolažima i videima koje pravi za cilj ima da stvori novu realnost od mesta i trenutaka koji postoje i koji su ranije postojali. Voleo bi da svojim radom podstiče ljude da deformišu svoje sopstvene perspektive i, kroz istraživanje, stvore nove.

Dr Andrej Savić

Dr Andrej Savić  završio je diplomske, master i doktorske akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beograd 2008, 2010. i 2014. godine na studijskim modulima Fizička elektronika, Biomedicinski i ekološki inženjering i Upravljanje sistemima i obrada signala. Bavi se naučno istraživačkim radom pretežno u oblastima neuronauka i neurotehnologija, posebno sistemima za mozak-mašina interfejs primenjenim u domenima neurorehabilitacije/neuromodulacije. Zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, trenutno u zvanju naučnog saradnika. Od 2016. angažovan je kao predavač na Doktorskim studijama pri Univerzitetu u Beogradu na dva studijska programa (Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije i Inteligentni sistemi). Učestvovao je kao istraživač / naučni konsultant na više nacionalnih i međunarodnih projekata. Autor je na 56 publikacija u međunarodnim časopisima, knjigama i konferencijama. Recenzent je više međunarodnih naučnih časopisa kao i recenzent-urednik časopisa Frontiers in Human Neuroscience Journal, specijalizovane sekcije: Brain – Computer Interfaces.

Dr sci. med. Maja Pantović Stefanović je psihijatar na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Radi kao klinički asistent na Katedri za psihijatriju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a potpredsednik je Sekcije mladih psihijatara pri Udruženju psihijatara Srbije. 
Njena klinička i istraživačka interesovanja usmerena su ka biološkim, longitudinalnim promena u shizoafektivnom kontinuumu. Autor je ili koautor 28 radova u časopisima indeksiranim u Thomson Reuters listi. 

Milica Velimirović Bogosavljević, MD, PhD, MPH je asistent na katedri za biohemiju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Naučno je orjentisana ka ispitivanju biohemijskih i strukturnih promena u mozgu u uslovima moždane ishemije i u animalnim modelima psihijatrijski bolesti. Autor i koautor je 17 radova objavljenih u časopisima sa JCR liste. Učestvovala je u naučno popularnim projektima, kao što su nedelja svesti o mozgu, noć istraživača i festival nauke.

Related post

Projekat Bio Awaking želi da pomogne u razvoju mreže bio-umetnika širom Evrope i podstakne kreiranje bio-art instalacija korišćenjem uzoraka iz...

Atinski festival digitalne umetnosti, prva i najveća međunarodna platforma za digitalnu umetnost u Grčkoj, otvoren je 16. maja ADAF 2024:...

Pozivamo vas da se prijavite za učešće u projektu FASIH (Future Art Science Industrial Heritage), međunarodnom interdisciplinarnom projektu, kofinansiranom kroz...

Bio Art Forum, koji će se održati od 16. do 18. maja u Kreativnom distriktu, u Novom Sadu, okupiće umetnike,...

SR