Ars Elektronika 2022 festival umetnosti, nauke I društva “Dobrodošli na Planetu B”

Od 7. do 11. septembra 2022. godine, Linc će ponovo biti domaćin festivala umetnosti, tehnologije i društva na kome će dati doprinos učesnici iz nauke, biznisa, I sa kreativne i umetničke scene iz regiona i širom sveta.

Kupite karte / Program / Kalendar / Bilten

• Teme

• Festivalski univerzitet

• Održivost

• Lokacije

• Pitanja i odgovori

• Partneri

• Ars Electronica Live kanal

• Društvene mreže

• Štampa

• Blog

• Arhiva 

• O festivalu

This year’s motto invites to a delightful thought experiment: What if we had already mastered the great challenges of the 21st century? How would we then live (together) and what would characterize that society? And last but not least: What would our path there have looked like? What political, social, cultural and technological transformation would we have moved forward with, and how?

Ovogodišnji moto poziva na divan misaoni eksperiment: Šta ako smo već savladali velike izazove 21. veka? Kako bismo onda (zajedno) živeli i šta bi to društvo karakterisalo? I na kraju, ali ne i najmanje važno: kako bi izgledao naš put do tamo? Koja je to politička, društvena, kulturna i tehnološka transformacija sa kojom bismo se kretali napred i kako?

Related post

U želji da mladima omogući da otkriju magični svet koji se krije na preseku nauke i umetnosti, Evropska laboratorija za...

Otvoren je poziv za finansiranje projekata u okviru evropskog projekta MUSAE – Bringing together artists and companies to address future...

NLB MUZA, program kulturnog nasleđa, koji obuhvata muzej i galeriju, raspisuje međunarodni javni poziv mladim umetnicima iz Jugoistočne Evrope da...

Centar za promociju nauke i Muzej nauke i tehnike pozivaju sve zainteresovane za industrijsko nasleđe, nove multimedijalne tehnologije, interdisciplinarna istraživanja...

SR