art+science 2023: Prateći program izložbe Mogućnosti predela

5. oktobar, 18h

Muzej primenjene umetnosti

Stručno vođenje kroz izložbu Neka druga mesta

Učestvuju: Jasmina Nikodinović Runić (IMGGI), Branka Anđelković i Ivan Šuković (Re:People)

————————————————-

5. oktobar, 19h

Galerija Podroom, KCB

Otvaranje izložbe Mogućnosti predela

————————————————-

7. oktobar, 13h 

Galerija Artget, KCB

disarming – razgovor sa umetnikom Emanuelom Golobom

Razgovor vodi: Bojan Kenig

Austrijski umetnik će govoriti o svojoj umetničkoj praksi sa fokusom na odnos ljudi, veštačke inteligencije i robota, kao i o budućim ulogama ovih tehnologija u društvu.

Kroz razgovor, rad disarming ćemo sagledati u širem kontekstu umetnikovog rada, dotičući usput nekoliko polja, od oblikovanja ljudske percepcije digitalizacijom do potrage za zajedničkim osobinama i linijama podele između ljudi i robota.

————————————————-

12. oktobar, 18h

Galerija Artget, KCB

Predstavljanje aktuelnih art+science poziva i mogućnosti za saradnju

Dobrivoje Lale Erić (CPN), Marjana Brkić (CPN) i Jasna Jovićević

Moderira: Petar Laušević

U okviru projekta Climateurope2 pozivamo umetnike da kroz umetničku rezidenciju istraže potencijale klimatskih podataka, istraživanja i servisa. Predstavićemo i projekat European Digital Deal, koji umetnike poziva da ispitaju kako ubrzano, ponekad i nepromišljeno usvajanje novih tehnologija može promeniti ili potkopati demokratske procese. I ovim programom su predviđene umetničke rezidencije.

————————————————-

14. oktobar, 18h

Galerija Podroom, KCB

Performativno vođenje – (prilično frendli, ali ne i previše)_drAIg

Kada ste poslednji put posetili izložbu koju kurira dreg kraljica?

Kada ste poslednji put posetili izložbu koju kurira lažna veštačka inteligencija?

(prilično frendli, ali ne i previše)_drAIg je umetničko-istraživački projekat Dražena Horvatića i Đorđa Živadinovića Grgura u kom se testiraju veštine i granice izvođenja, odnosno situacionog kuriranja izložbe. Posetioci su pozvani da participiraju u upoznavanju izloženih radova, ali i da odgovore na izazove, prepreke i pitanja koja ovi nesvakidašnji kustosi donose pred njih.

————————————————-

21. oktobar

Vreme polaska 12h, Studentski trg

Liminalni predeli Srbije: poseta površinskim kopovima lignita Kolubara

Iz najvećeg ugljenokopa na Balkanu već decenijama se crpu rezerve uglja koje pokrivaju veliki deo energentskih potreba Srbije. Po zatvaranju eksploatacionih polja primenjivane su mere rekultivacije. Učinci tih mera su odgajene guste šume, voćnjaci i polja, ili čak nove reljefne formacije i regulisani rečni tokovi. Svi ovi jedinstveni prizori delovanja na pejzaž mogu se posmatrati sa postavljenih vidikovaca. U okviru grupne vođene ture posetioci će obići rasadnik i rekultivisanu šumu, spontano regenerisan pejzaž napuštenog kopa, izmešteno groblje, sa zadržavanjem u amfiteatru iznad protočnog jezera Kolubare u aktivnom delu kopova.

Učestvuju: inž. Branislav Pajić, arheolog Tijana Ivković (EPS Ogranak Kolubara) i inž. Ivana Rakić (Šumski rasadnik Baroševac), uz moderaciju Milene Putnik.

————————————————-

24. oktobar, 19h

Galerija Podroom, KCB

Dijalog o odgovornosti

Iva Kuzmanović, vizuelna umetnica, i Maja Petrović, istoričarka umetnosti

Dijalog o odgovornosti je razgovor tokom koga će učesnice na neposredan i dinamičan način problematizovati jednodimenzijalnost antropocentričnog rakursa u poimanju sveta i odnosa unutar njega. Sagovornice će, zajedno sa publikom, pokušati da istraže na koje načine umetnost i nauka mogu da pomognu razumevanju antropocena i doprinesu razvoju budućih modela suživota u odnosu čovek–priroda.

————————————————-

28. oktobar, 13h

Galerija Artget, KCB

Panel-diskusija – Zemlja da (li) trpi: Predeli Srbije između različitih koncepcija razvoja i društvene dobrobiti

Učestvuju: Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta, Zoran Erić, istoričar umetnosti, Andreja Tutundžić, pejzažni arhitekta. Moderiraju: Suzana Gavrilović i Milena Putnik. Svoj glas u razgovoru dobiće i šuma sa Peštera, preslušavanjem fragmenata rada Kiše drugačije padaju Dušice Dražić, Mirjane Dragosavljević i Tanje Šljivar.

Veliki zahvati u predelu i ekstraktivni pristup okruženju, kao rezervoaru materije za eksploataciju, stalno su pravdani potrebama društva i ulogom u širem razvojnom planu. U Srbiji je danas, usled promena društvenog sistema, ovakav pristup doveo do nastanka narušenih pejzaža. Dok posmatramo rezultate dosadašnjeg delovanja, vreme je za analizu do sada pretpostavljanih potreba društva i za traženje tačnije perspektive.

————————————————-

4. novembar, 18h

Galerija Podroom, KCB

Performativno vođenje – (prilično frendli, ali ne i previše)_drAIg

Kada ste poslednji put posetili izložbu koju kurira dreg kraljica?

Kada ste poslednji put posetili izložbu koju kurira lažna veštačka inteligencija?

(prilično frendli, ali ne i previše)_drAIg je umetničko-istraživački projekat Dražena Horvatića i Đorđa Živadinovića Grgura u kom se testiraju veštine i granice izvođenja, odnosno situacionog kuriranja izložbe. Posetioci su pozvani da participiraju u upoznavanju izloženih radova, ali i da odgovore na izazove, prepreke i pitanja koja ovi nesvakidašnji kustosi donose pred njih.

————————————————-

7. novembar, 18h

Muzej nauke i tehnike

Industrijsko nasleđe kroz umetničko-naučna istraživanja

Ada Vlajić (MNT), Dobrivoje Lale Erić (CPN) i Milan Ličina

Moderira: Ivan Stanić

Predstavljanje projekta FASIH (Future Art and Science Industrial Heritage) kao regionalne inicijative zasnovane na interdisciplinarnom istraživanju industrijskog nasleđa Jugoistočne Evrope. Korišćenjem novih tehnologija i inovativnih praksi nauke o umetnosti, projekat pruža novi pristup zaštiti i promovisanju industrijskih objekata zajedničke multikulturalne istorije tri grada: Beograda, Rijeke i Trbovlja.

————————————————-

10. novembar, 18h

Galerija Podroom, KCB

Učenje iz zajedničkog dobra – razgovor sa umetnikom Stefanom Laksnesom

Razgovor vode: Petar Laušević i Bojan Kenig

Šta se dešava kada zajednica građana želi da transformiše pejzaž? Širom Evrope, sve veći broj lokalnih zajednica polaže pravo na transformaciju svog neposrednog pejzaža za dugoročnu dobrobit zajednice. Kroz ovaj razgovor istražujemo brojne inicijative za obnovu pejzaža i potencijalna mesta ekoloških sukoba.

Related post

U želji da mladima omogući da otkriju magični svet koji se krije na preseku nauke i umetnosti, Evropska laboratorija za...

Otvoren je poziv za finansiranje projekata u okviru evropskog projekta MUSAE – Bringing together artists and companies to address future...

NLB MUZA, program kulturnog nasleđa, koji obuhvata muzej i galeriju, raspisuje međunarodni javni poziv mladim umetnicima iz Jugoistočne Evrope da...

Centar za promociju nauke i Muzej nauke i tehnike pozivaju sve zainteresovane za industrijsko nasleđe, nove multimedijalne tehnologije, interdisciplinarna istraživanja...

SR