Izabran rad za produkciju u okviru projekta EU Digital Deal

Grupa istraživača i umetnika sa Univerziteta u Talinu izabrana je za rezidenciju u Centru za promociju nauke, u okviru projekta EU Digital Deal, gde će kroz stvaranje interaktivnih umetničkih artefakata i audio komponenti, pod nazivom Resonant Memories, pokušati da izgrade most između generacija, fokusirajući se na empatiju i prevazilaženje digitalnog jaza

Rezidencija čiji je domaćin Centar za promociju nauke biće fokusirana na pitanje kako ubrzana digitalizacija utiče na stariju populaciju. Cilj odabranog projekta Resonant Memories je prevazilaženje jaza između mlađih i starijih generacija u Srbiji kroz saradnju umetnika i istraživača. 

Zajedničkim stvaranjem opipljivih umetničkih artefakata zasnovanih na sećanjima starijih, autori rada – Julija Sion, Nuno Koreija i Klopi Dijaz Rejes – žele da aktivnostima na ovom projektu prevaziđu generacijski raskorak. Ovi artefakti će sadržati haptičke povratne informacije i audio komponente, omogućavajući posetiocima senzorno uranjanje u sećanja starijih i podstičući empatiju kod mladih. Fokusirajući se prvenstveno na dodir i sluh, cilj projektnog tima je da stvori intimniju veza između učesnika.

Stručni žiri uveren je da ovaj projekat ima veliki potencijal da jednu važnu i složenu temu, kao što je digitalno isključivanje starijih, kroz umetničke prakse predstavi tako „da misli, percepcija i emocije starijih izazovu nelagodan osećaj kolektivne odgovornosti“. U izjavi žirija navodi se i to „da će ovaj projekat imati značajan uticaj na stariju populaciju u Srbiji, ali i na drugim lokacijama na kojima će biti predstavljen“.

Autori će svoj rad razvijati, kako u Beogradu tako i u Talinu, tokom 2024. i 2025. godine, a rad će lokalnoj publici prvi put biti predstavljen na manifestaciji art+science 2025. godine u Beogradu.

Evropski digitalni dogovor (European Digital Deal)

Projekat Evropski digitalni dogovor (European Digital Deal) istražuje kako ubrzani procesi digitalne transformacije i uspon tehnologija, kao što su veštačka inteligencija, mašinsko učenje i algoritamska obrada podataka, direktno utiču na evropske demokratske vrednosti i integritet naših demokratskih sistema. Mreža evropskih i globalnih partnera, koju čine akteri iz kulturnog sektora, umetnici, kreativci, istraživači, naučne institucije i predstavnici javnog sektora, okupljaju se da istraže kako umetničke perspektive mogu delovati kao katalizatori za održive inovacije. Ovim temama, počevši od 1. januara 2023. godine, pa naredne tri godine, baviće se konzorcijum od 13 partnera pod rukovodstvom Ars elektronike iz Linca, Austrija.

Pored rezidencije čiji je domaćin Centar za promociju nauke, odabrano je još 11 umetničkih rezidencija širom Evrope, koje istražuju duboku upletenost novih tehnologija i demokratije. Više o samom radu koji će u Centru za promociju nauke razvijati istraživači i umetnici sa Univerziteta u Talinu, kao i o ostalim dobitnicima rezidencija potražite OVDE.

Related post

Učesnici projekta BioAwaking iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posetili su Institut Kersnikova od 26. do 28. juna, kako...

U sklopu projekta Climateurope2, Centar za promociju nauke započinje putujuću klimatsku akciju – Roadshow, koja će kroz umetnost i nauku...

Klimatska akcija kroz poeziju i fotografiju Vreme u kome živimo neumitno je donelo znanje o klimatskim promenama: činjenice su svuda...

Centar za promociju nauke i Muzej nauke i tehnike pozivaju sve zainteresovane za industrijsko nasleđe, nove multimedijalne tehnologije, interdisciplinarna istraživanja...

SR