Featured Posts

Beograd (Srbija), Rijeka (Hrvatska) i Trbovlje (Slovenija) sa svojom raznolikošću ekonomskih, kulturnih i naučnih slojeva, predstavljaju okosnicu savremene priče o industrijskom nasleđu regiona. Kroz jezik umetnosti, a u sprezi sa naučnim istraživanjima i novim medijima.

Otvoren je poziv za finansiranje projekata u okviru evropskog projekta MUSAE – Bringing together artists and companies to address future...

„Ako je nauka tu da nam pruži podatke, ponudi svoje predikcije i uputi na moguća rešenja, ma kako kompleksna ili...

SR

SOCIAL