studije

Međunarodna prolećna škola o globalnom zdravlju nudi pet modula koji obrađuju teme globalnog zdravlja dizajniranih za mlade istraživače, postdiplomce, student...

SR

SOCIAL