Liminalni predeli Srbije: poseta površinskim kopovima lignita Kolubara

Prijavite se za učešće u pratećem programu izložbe Mogućnosti predela: u subotu, 21. oktobra, obilazimo najveći ugljenokop na Balkanu, Kolubaru.

➡️ Prijavite se na linku i informišite se o detaljima.

burst

Iz najvećeg ugljenokopa na Balkanu već decenijama se crpu rezerve uglja koje pokrivaju veliki deo energentskih potreba Srbije. Po zatvaranju eksploatacionih polja primenjivane su mere rekultivacije. Učinci tih mera su odgajene guste šume, voćnjaci i polja, ili čak nove reljefne formacije i regulisani rečni tokovi. Svi ovi jedinstveni prizori delovanja na pejzaž mogu se posmatrati sa postavljenih vidikovaca. U okviru grupne vođene ture posetioci će obići rasadnik i rekultivisanu šumu, spontano regenerisan pejzaž napuštenog kopa, izmešteno groblje, sa zadržavanjem u amfiteatru iznad protočnog jezera Kolubare u aktivnom delu kopova.

Učestvuju: inž. Branislav Pajić, arheolog Tijana Ivković (EPS Ogranak Kolubara) i inž. Ivana Rakić (Šumski rasadnik Baroševac), uz moderaciju Milene Putnik.

Related post

U želji da mladima omogući da otkriju magični svet koji se krije na preseku nauke i umetnosti, Evropska laboratorija za...

Otvoren je poziv za finansiranje projekata u okviru evropskog projekta MUSAE – Bringing together artists and companies to address future...

NLB MUZA, program kulturnog nasleđa, koji obuhvata muzej i galeriju, raspisuje međunarodni javni poziv mladim umetnicima iz Jugoistočne Evrope da...

Centar za promociju nauke i Muzej nauke i tehnike pozivaju sve zainteresovane za industrijsko nasleđe, nove multimedijalne tehnologije, interdisciplinarna istraživanja...

SR