Međunarodni peer-reviewed časopis za studije kulture – Culture Academy

Culture Academy je međunarodni recenzirani časopis za kulturnu nauku i istraživanje menadžmenta.koji objavljuje članke koji se odnose na sledeće oblasti: kulturna ekonomija i menadžment, kulturne i kreativne industrije, menadžment kulturnog nasleđa, kulturni turizam i menadžment, menadžment muzeja, folkloristika, kulturne politike, kulturna diplomatija, korporativna kultura, urbana kultura i menadžment, kulturno pokroviteljstvo, kulturni prostor i pejzaž, uporedna kultura, pokretno kulturno nasleđe, usmena kultura, pisana i štampana kultura, elektronska kultura, virtuelna i digitalna kultura, kulturne promene, politička kultura, eko-kultura, humoristička kultura, dečja kultura, popularna kultura, masovna kultura, urbani identitet i brend, geografske oznake, tradicionalna znanja, kulinarska kultura, tradicionalno pozorište, kultura igre i sporta, rodni identitet i kultura, kultura migracija i menadžment, kultura zabave, kulturni dizajn, usmena istorija, književna ekonomija, vizuelna kultura, kulturno pamćenje i menadžment itd.

Časopis ima za cilj da doprinese:

• stvaranju platforme za međunarodnu kulturnu nauku i istraživanje menadžmenta u Turskoj i turskom svetu, a time i formiranju platforme za sastanke, deljenje, interakcije kao kritičkog, kreativnog, analitičkog i produktivnog prostora za naučnike koji se bave navedenim oblastima,

• umnožavanju projekata primenjene kulture visoke vrednosti i uticaja koji će povećati vidljivost, zastupljenost i prezentaciju turske kulture na međunarodnim platformama,

• raspravi o teorijskim i praktičnim dimenzijama strateškog značaja interakcije između kulturnih kreativnih industrija i kulturnog nasleđa i pamćenja u domenu održivog ekološkog, društvenog, kulturnog i ekonomskog razvoja,

• povećanje društvene korisnosti i produktivnosti proizvodnjom novih, kreativnih savremenih proizvoda, usluga i interakcija na osnovu istraživačkih materijala dobijenih iz tradicionalnih kulturnih studija,

• identifikaciji kontakt oblasti koja može da okupi kulturne radnike/ce, naučnike/ce koji se bave različitim aspektima kulture, kao i zaposlene u kreativnim industrijama .

U tom kontekstu, časopis Culture Academy ima za cilj da razvija, aktivira i širi međunarodnu naučnu saradnju i stručnu zajednicu novim, kreativnim i originalnim metodama, pristupima, podacima, publikacijama, projektima, programima i politikama, u zavisnosti od adaptacija i transformacija u kulturnoj nauci i menadžmentu. istraživanjima kulturi i društvenom kontekstu.

Vise podataka možete naći ovde.

Related post

U ovoj vesti prenosimo vam obaveštenje o dosadašnjem radu Centra za popularizaciju i promociju znanosti pri Sveučilištu u Rijeci, partneru...

Institut za pejzažne i urbanističke studije na ETH Cirih najavljuje osnivanje radne grupe Restauracija predela kroz komunalno udruživanje 2024, otvorene...

„Ako je nauka tu da nam pruži podatke, ponudi svoje predikcije i uputi na moguća rešenja, ma kako kompleksna ili...

U petak, 10. novembra, u 18 časova, održava se završni događaj art+science manifestacije u 2023. godini. Izložba „Mogućnosti predela“ u galeriji Podroom KCB-a završiće se...

SR