culture

Culture Academy je međunarodni recenzirani časopis za kulturnu nauku i istraživanje menadžmenta.koji objavljuje članke koji se odnose na sledeće oblasti:...

SR

SOCIAL