Otvoren poziv za art&science rezidenciju 2022.

Zajedno sa Ars elektronikom, Art kolektiv nemačkog Telekoma podržava umetnička istraživanja kroz naučnu saradnju u okviru naučno-umetničke rezidencije. Cilj rezidencije je da se izloži umetničko delo posvećeno izazovnim pitanjima oko digitalizacije i veštačke inteligencije na festivalu Ars elektronike u septembru 2022. godine.

Umetnička kolekcija nemačkog Telekoma ima za cilj da se pozabavi društvenim i političkim promenama nakon pada gvozdene zavese i promoviše šire razumevanje evropske kulturne raznolikosti kroz vizuelnu umetnost. Fokus je koncentrisan na savremenu umetnost iz istočne i jugoistočne Evrope. U skladu sa ovom misijom, naučno-umetnička rezidencija je posvećena umetnicima iz ovog regiona ili onima čiji rad je vezan za ovaj region, a čija se umetnička delatnost nalazi na raskrsnici umetnosti, tehnologije i nauke i koji su posebno zainteresovani da istražuju društveni uticaj tehnološkog razvoja.

Početak: 17. januara 2022. godine

Kraj: 20. februara 2022

Na koga se poziv odnosi?

Pozivamo umetničke koncepte za umetničke objekte, instalacije, artefakte, performanse, projekcije ili intervencije iz oblasti interaktivne umetnosti, bio umetnosti, hibridne nauke, veštačke inteligencije i prirodnih nauka, zvučne umetnosti, digitalne umetnosti i digitalnih zajednica i umetničkog aktivizma. Cilj umetničkog dela mora biti kritički ispitivanje tehnoloških razvoja i alata baziranih na sledećim ključnim rečima: digitalizacija i veštačka inteligencija, digitalni humanizam, održivost, klimatska pravda, digitalna demokratija, transparentnost i društvo, transparentnost, demokratija, pravičnost, etika, globalni kapital i socijalno uključivanje.

Rezidencija

Ova potpuno finansirana rezidencija je prilika za umetnike, dizajnere ili umetničke kolektive da istraže nove dimenzije u svojoj umetničkoj praksi kroz susrete sa naučnim i korporativnim svetom. Predlog može biti nova ideja ili nastavak postojećeg istraživanja ili projekta. Pored toga, rezidencija nudi I priliku da ovaj projekat bude prikazan na festivalu Ars elektronike, kao i da bude međunarodno komuniciran kroz Ars elektronike i nemačkog Telekoma.

Naučni partner – 2022

U 2022. godini, održiva laboratorija veštačke inteligencije u Bonu, koja se nalazi na Institutu za nauku i etiku Bonskog univerziteta, je naučni partner u organizaciji ove rezidencije i ponudiće umetniku koji osvoji rezidenciju pristup naučnom istraživanju u okviru svoje laboratorije, čiji fokus je rešavanje često skrivenih ekoloških i povezanih društvenih i ekonomskih troškova dizajniranja, razvoja i korišćenja veštačke inteligencije.

Istraživanja rađena u laboratoriji pokrivaju uticaj veštačke inteligencije na brojne teme (npr. migracije, razvoj grada, zdravstvena zaštite, prikupljanje i analiza podataka). Predmet istraživanja, dakle, može pokrivati više disciplina i nivoa analize, na primer: normativno obrazloženje vrednosti politike održivosti; snaga koncepta održivosti; kako izmeriti ekološke troškove veštačke inteligencije; razumevanje međugeneracijskih uticaja veštačke inteligencije; kao i upućivanje na smernice javne politike za razvoj zelene, adekvatne i održive upotrebe veštačke inteligencije.

Laboratorija će umetniku ponuditi saradnju sa čitavim timom odrzive laboratorije veštačke inteligenije, kao i jedan na jedan sastanke sa članovima Laboratorije da da bi se umetnik bolje upoznao sa temama njihovih istraživanja.

Naučni aspekt rezidencije nadgledaće profesor Aleksandra Von Humboldt za primenjenu etiku veštačke inteligencije, prof. Dr. Aimee Van Vinsberghe i njenog tima u okviru održive laboratorije veštačke inteligencije iz Bona i spoljni istraživač i savetnik u laboratoriji Dr. Gri Hasselbalch.

Struktura

Prvi deo: Tokom perioda od prvih 4-8 nedelja u prvoj polovini 2022. godine traje naučni proces mentorstva, uključujući javni događaj u Bonu ili Berlinu na lokacijama nemačkog Telekoma (naučna organizacija u približnom trajanju od jedne nedelje, dalja razmena je na daljinu ; ostali detalji će biti naknadno objavljeni).

Drugi deo: produkcija rada tokom rezidencije u periodu od oko mesec dana u okviru Ars elektronike u Lincu, a najkasnije do kraja avgusta 2022. godine.

Treći deo: Na kraju rezidencije je javna prezentacija na Ars elektronika festivalu 2022, uključujući potencijalno učešće u događajima.

Nagrade

Jedan umetnički projekat biće podržan u okviru ovog poziva. Umetnik osvaja boravak koji se sastoji od 15.500 evra naknade za umetnost i troškove proizvodnje *.

Struktura naknade je:

€ 3.000 Umetnička naknada

€ 10.000 troškova proizvodnje za koji je potreban detaljan opis troškova.

Do 2.500 € ya putovanje, smeštaj i prateće tročkove, uključujući: 1 putovanje kod naučnog partner i 1 putovanje do Ars elektronike.

Podrška osoblja Ars elektronike i Ars elektronika festivala.

* U slučaju da je pobednička strana umetnički duo ili umetnička grupa, svi umetnički i proizvodni troškovi, kao i troškovi putovanja i smeštaja moraju biti podeljeni između članova.

Obaveze

Od umetnika koji pobedi na konkursu se očekuje sledeće :

• učešće u razmeni na daljinu sa naučnim partnerom i partnerima iz Ars elektronike.

• lično prisustvno na istraživačkoj radionici sa naučnim partnerom.

• držanje predavanja ili radionice otvorene za javnost u Lincu i potencijalno kod naučnog partnera.

• obaveza da se iskustvo i angažman tokom rezidencije podeli na društvenim medijama

• obezbediti vizuelni material o procesu istraživanja koji bi Ars elektronika mogla da promoviše kroz svoje kanale (najmanje jednom mesečno počevši od posete naučnoj organizaciji)

• koordinacija proizvodnog budžeta zajedno sa menadžerom projekta u okviru Ars elektronike.

• razviti i finalizovati umetničko delo koje će biti predstavljeno na Ars elektronika festivalu. Dobitnik rezidencije mora se obavezati da će prisustvovati Ars elektronika festivalu 2022.

Umetnik ostaje vlasnik svih imovinsih i bilo kojih drugih prava. Umetnici se, s druge strane, obavezuju da na svim budućim izložbama i dokumentima koja se odnose na rad objave i sledeće priznanje:

Ovo umetničko delo je razvijeno tokom naučno-umetničke rezidencije, koju je omogućilo partnerstvom Ars elektronike i nemačkog Telekom, a uz podršku održive laboratorije za veštačku inteligenciju u Bonu.

Žiri

Članovi žirija su Antje Hundhausen (nemački Telekom), Rainal Schumacher / Nathalie Hoios (Kancelarija za umetnost), prof. Dr. Aimee Van Visnberghe (održiva laboratorija veštačke inteligencije), Gerfried Stocker und Martin Honzik (Ars elektronika).

Kriterijumi

• Originalnost: Predlog treba da bude originalni rad koji otvara nove horizonte posmatranja problema.

• Izvodljivost: Predlog je potrebno da se može izvesti u okviru zadatog vremenskog okvira i budžea.

• Interesovanje za naučno-umetničke programe i aktivnosti naučnih partnera.

• Inovativni i ubedljivi koncept.

• Kvalitet prethodnih radova i projekata koji su dokumentovani u portfoliju.

• Ostali kriterijumi koji treba da budu zadovoljeni:

Podnosioci zahteva moraju da budu:

o stariji od 18 godina.

o iz istočne ili jugoistočne Evrope ili imaju profesionalne veze sa ovom regionom. Zemlje koje ispunjavaju uslove su: Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Gruzija, Grčka, Mađarska, Letonija, Litvanija, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina.

o registrovani preko interneta i sve obavezne informacije na engleskom jeziku treba da budu postavljene na platform za prijav:

 Kratka video izjava koja objašnjava ko je podnosilac prijave, šta predlog podrazumeva i šta je njen najzanimljiviji elemenat (do 1 min.).

 Pismeni predlog projekta koji objašnjava ideju istraživanja (najviše 300 reči).

 Kratak opis očekivanja umetnika u vezi sa saradnjom sa naučnicima (najviše 300 reči).

 Kratak nacrt plana proizvodnje za rezidenciju, uključujući termin plan i procenu troškova.

 CV i portfolio koji prikazuje prethodne umetničke radove podnosioca prijave.

 Saglasnost sa pravilima otvorenog poziva.

Obaveštenje

Pobednici programa rezidencije biće obavešteni odmah nakon sastanka žirija u martu 2020. godine. Obavezno je da učesnik ili njihov zvanični predstavnik budu na raspolaganju u periodu kada će biti objavljeni pobednici. Pobednici će biti kontaktirani koristeći detalje navedene u prijavi.

Pitanja?

Emej na adresu artscience-residenci@ars.electronica.art

Related post

U sklopu projekta Climateurope2, Centar za promociju nauke započinje putujuću klimatsku akciju – Roadshow, koja će kroz umetnost i nauku...

Klimatska akcija kroz poeziju i fotografiju Vreme u kome živimo neumitno je donelo znanje o klimatskim promenama: činjenice su svuda...

Centar za promociju nauke i Muzej nauke i tehnike pozivaju sve zainteresovane za industrijsko nasleđe, nove multimedijalne tehnologije, interdisciplinarna istraživanja...

U okviru projekta BioAwaking, biće organizovana prva onlajn radionica posvećena izučavanju jedne od najzanimljivijih vrsta umetnosti. Zamišljena kroz „uradi sam“...

SR