“Sedim i brinem za nju”

 “Sedim i brinem za nju” je  muzički  improvizovani eksperiment, fluidni proces spontane interakcije sa transdiscipliarnim pristupom istraživanja autentičnog umetničkog izraza uz pomoć  neuronauke, tehnologije i društvene angažovanosti.

I sit and worry about her Jasna Jovicevic

Autorka je nakon projekta “Flow Vertical” gde je koristila biofeedback sistem kao inspiraciju za novu metodu komponovanja, započela novo istraživanje, koje zahteva monitoring EEG aparatima kao krucijalni element za struktuiranje muzičkog događaja. Okvirni koncept rada je neprekidna i beskonačna briga majke za svoju ćerku, koju autorka autoetnografski predstavlja kroz sonifikaciju moždanih talasa, konstantne brižne improvizovane pesme.  Višemesečno istraživanje i razvijanje rada je realizovana u saradnji sa stručnjacima sa ETFa i muzičkog producenta, produciran od strane Centra za promociju nauke.

Tokom izvođenja kolaborativnog događaja, 4 majki nepomično sedi na sceni, nasuprot autorki dela. Podrvgnute su momentalnoj analizi moždanih talasa kroz monitoring EEG aparatom, koji u real time-u meri njihove stres reakcije na audio sadržaj koji umetnica pušta tokom izvođenja, nudeći im unapred komponovani zvučni dijagram kao okvir improvizovane kompozicije. Dijagram provocira misli i emocije vezane za njihov lični odnos sa ćerkama. Generisani signali moždanih talasa koje one proizvode,  se sonifikuju softverskom modulacijom,  proizvodeći zvuke karakteristične za određene moždane frekvencije misli ( beta,alfa i teta talasi). 

I sit and worry about her - Jasna Jovicevic

Dobijeni zvučni signali se čuju u performativnom prostoru, te pokreću  interaktivnu komunikaciju. Umetnica akustičnim instrumentima odgovara na sonifikovane reakcije kroz momentalnu improvizaciju čime je nepredvidivi sonični sadržaj koji se dobija iz EEG aparata je još jednom manipulisan. Perpetualna modifikacija i međusobna komunikacija kroz zvučne afekte  koja aktivira nove mogućnosti u soničnoj  igri između učesnica, postaje samostvarajuće muzičko delo. Proces momentalnog komponovanja  je satkan od živih i neživih elemenata, instrumentalne muzike, bliskosti, iskrenosti, brige, ljubavi, straha i hrabrosti, postavljajući ljudsko telo u ulogu medijatora, stvarajući novi umetnički izraz saosećanja i muzičke fantazije.

Jasna Jovicevic

Jasna Jovićević  je diplomirala na Muzičkoj Akademiji Franc List u Budimpešti, na smeru jazz saksofon i stekla magistarsku diplomu York University u Torontu, iz muzičke kompozicije, momentalno na doktorskim studijama na FMK-u Beograd, smer Transdisciplinarne studije savremene umetnosti . Takođe se školovala u SAD-u, Brazilu i Austriji . Dobitnica je nekoliko nagrada na takmičenjima i stipendija za umetničke rezidencije u Njujorku, San Francisku, Španiji I Kanadi. Svirala je sa istaknutim muzičarima kao što su Hamid Drake, Mike Stern, Bojan Zulfikarpašić,  Al DI Meola, Szakcsi Lakatos, Fekete Kovacs Kornel, Laszlo Attila I drugi, nastupala na festivalima u celoj Evropi i Kanadi. Izdala je solo albume“Invented Reality” “Zvuk ptica”, „Travellers“ , Jasna Jovićević Sekstet-„Flow Vertical“, kod britanskog izdavača FMR Records, “Music Action Women” u San Francisku, “Informal Shapes” sa Jovicevic/Miklos/Wojcinski triom, a svira i na desetak drugih albuma kao solista. Poslednjih petnaest  godina takođe radi i u prosveti, momentalno je predavač na Visokoj školi strukovnih studija u Subotici. 
Autor je i vođa umetničko naučnih edukativnih projekata za decu i savremenu umetnost kroz nevladinu organizaciju, Udruženje građana “Artrust”, čija je i predsednica. Najpoznatiji projekti su “Mjuziklaža”, “Improv Kolektiv Internacionalna muzička rezidencija”, “12 Tona muzike” i “ Zvuk ptica” ( www.igraona.edu.rs ), i New Spark Jazz Orchestra- Žene Balkana u džezu ( www.nsjo.org ). Njen autorski rad se zasniva na interdisciplinarnom pristupu muzičkoj improvizaciji, uključujući aspekt neuronauke, ekologije, ali i feminizma i društvene angažovanosti.
Posetite www.jasnajovicevic.com

Related post

Projekat Bio Awaking želi da pomogne u razvoju mreže bio-umetnika širom Evrope i podstakne kreiranje bio-art instalacija korišćenjem uzoraka iz...

Atinski festival digitalne umetnosti, prva i najveća međunarodna platforma za digitalnu umetnost u Grčkoj, otvoren je 16. maja ADAF 2024:...

Pozivamo vas da se prijavite za učešće u projektu FASIH (Future Art Science Industrial Heritage), međunarodnom interdisciplinarnom projektu, kofinansiranom kroz...

Bio Art Forum, koji će se održati od 16. do 18. maja u Kreativnom distriktu, u Novom Sadu, okupiće umetnike,...

SR